Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
Sản phẩm | QLT - GIÁN TIẾP
Banner
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P01

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P01

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P01

4.500.000 đ

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P02

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P02

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P02

5.800.000 đ

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P03

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P03

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P03

7.500.000 đ

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P05

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P05

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P05

9.500.000 đ

Công suất: 5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P7.5

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P7.5

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P7.5

12.600.000 đ

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P10

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P10

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P10

16.500.000 đ

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P15

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P15

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P15

24.000.000 đ

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P20

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P20

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P20

31.200.000 đ

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P25

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P25

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P25

38.500.000 đ

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P30

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P30

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P30

42.200.000 đ

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P40

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P40

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P40

49.600.000 đ

Công suất: 40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P50

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG - 4P 50

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG - 4P 50

56.900.000 đ

Công suất: 50 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Đối tác Rochdale Spears
© Hv19-s/ 2018 | 2020 All Rights Reserved
  • Skype
  • Wechat
  • Messenger
  • Facebook
  • Youtube

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN HÙNG VƯƠNG ー QUẠT CÔNG NGHIỆP ー MÁY LẠNH DI ĐỘNG ー ||

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

QUẠT CÔNG NGHIỆP | QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP | QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP | QUẠT TREO TƯỜNG CÔNG NGHIỆP |