X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

5 - QUẠT HÚT ĐI ĐỘNG
Banner
SUPERLITE MAX | SHT-20

Quạt tròn xách tay Superlite Max SHT-20

1.500.000 vnđ 1.665.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 130 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHT-25

Quạt tròn xách tay Superlite Max SHT-25

1.636.000 vnđ 1.816.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 220 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHT-30

Quạt tròn xách tay Superlite Max SHT-30

1.890.000 vnđ 2.090.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 300 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHT-35

Quạt tròn xách tay Superlite Max SHT-35

2.800.000 vnđ 3.108.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 800 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHT-40

Quạt tròn xách tay Superlite Max SHT-40

3.500.000 vnđ 3.885.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.100 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHT-45

Quạt tròn xách tay Superlite Max SHT-45

3.900.000 vnđ 4.329.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFT-20

Quạt hút công nghiệp xách tay Afan AFT-20

1.430.000 vnđ 1.587.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 230 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFT-25

Quạt hút công nghiệp xách tay Afan AFT-25

1.575.000 vnđ 1.748.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 320 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFT-30

Quạt hút công nghiệp xách tay Afan AFT-30

1.860.000 vnđ 2.064.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 520 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFT-35

Quạt hút công nghiệp xách tay Afan AFT-35

2.930.000 vnđ 3.252.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 750 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFT-40

Quạt hút công nghiệp xách tay Afan AFT-40

3.860.000 vnđ 4.285.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1100 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFT-45

Quạt hút công nghiệp xách tay Afan AFT-45

4.150.000 vnđ 4.607.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DVT20

Quạt cấp gió DVT20

2.150.000 vnđ 2.390.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 110 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DVT25

Quạt cấp gió Deton DVT25

2.295.000 vnđ 2.550.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 180 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DVT30

Quạt cấp gió Deton DVT30

2.709.000 vnđ 3.010.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 380 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DVT35

Quạt cấp gió Deton DVT35

4.149.000 vnđ 4.610.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 750 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DVT40

Quạt cấp gió DVT40

4.815.000 vnđ 5.350.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.100 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DVT50

Quạt cấp gió DVT50

7.540.000 vnđ 8.380.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2.000 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HASAKI | HST20

Quạt hút di động Hasaki HST 20

1.780.000 vnđ 1.975.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 180 - W
Bảo hành: 12 tháng
free ship
HASAKI | HST25

Quạt hút di động Hasaki HST25

1.890.000 vnđ 2.097.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 300 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HASAKI | HST30

Quạt hút di động Hasaki HST 30

2.150.000 vnđ 2.386.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HASAKI | HST35

Quạt hút di động Hasaki HST35

3.150.000 vnđ 3.496.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 750 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HASAKI | HST40

Quạt hút di động Hasaki HST40

4.550.000 vnđ 5.050.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.200 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HASAKI | HST45

Quạt hút di động Hasaki HST45

5.050.000 vnđ 5.605.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.800 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SHT-20

Quạt hút tròn di động Soffnet SHT20

1.540.000 vnđ 1.720.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 230 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SHT-25

Quạt hút tròn di động Soffnet SHT-25

1.720.000 vnđ 1.920.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 320 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SHT-30

Quạt hút tròn di động Soffnet SHT30

2.010.000 vnđ 2.240.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 520 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SHT-35

Quạt hút tròn di động Soffnet SHT-35

3.150.000 vnđ 3.510.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 750 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SHT-40

Quạt hút tròn di động Soffet SHT40

4.240.000 vnđ 4.720.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.100 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SHT-45

Quạt hút tròn di động Soffnet SHT-45

4.450.000 vnđ 4.950.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DASIN | KIN-200

Quạt hút di động Dasin KIN-200

3.954.500 vnđ 4.389.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 107 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
DASIN | KIN-300

Quạt hút di động Dasin KIN-300

4.769.600 vnđ 5.294.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 265 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
DASIN | KIN-500

Quạt hút di động Dasin KIN-500

5.872.900 vnđ 6.518.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 340 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

NPP - QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP DI ĐỘNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

NPP - QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP DI ĐỘNG