X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

5 - QUẠT HÚT ĐI ĐỘNG
Banner
SUPERLITE MAX | SHT-20

Quạt tròn di động Superlite Max SHT-20

1.718.000 vnđ 1.909.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 130 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHT-25

Quạt tròn di động Superlite Max SHT-25

1.807.000 vnđ 2.008.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 220 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHT-30

Quạt tròn di động Superlite Max SHT-30

2.070.000 vnđ 2.300.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 300 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHT-35

Quạt tròn di động Superlite Max SHT-35

2.990.000 vnđ 3.322.500 (Giảm: -10%)

Công suất: 800 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHT-40

Quạt tròn di động Superlite Max SHT-40

3.680.000 vnđ 4.089.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.100 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHT-45

Quạt tròn di động Superlite Max SHT-45

3.992.000 vnđ 4.436.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFT-20

Quạt hút công nghiệp Afan AFT-20

1.430.000 vnđ 1.587.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 230 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFT-25

Quạt hút công nghiệp Afan AFT-25

1.575.000 vnđ 1.748.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 320 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFT-30

Quạt hút công nghiệp Afan AFT-30

1.860.000 vnđ 2.064.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 520 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFT-35

Quạt hút công nghiệp Afan AFT-35

2.930.000 vnđ 3.252.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 750 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFT-40

Quạt hút công nghiệp Afan AFT-40

3.860.000 vnđ 4.285.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.100 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFT-45

Quạt hút công nghiệp Afan AFT-45

4.150.000 vnđ 4.607.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DVT-20

Quạt hút cấp gió di động Deton DVT-20

2.150.000 vnđ 2.390.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 110 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DVT-25

Quạt hút cấp gió di động Deton DVT-25

2.295.000 vnđ 2.550.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 180 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DVT-30

Quạt hút cấp gió di động Deton DVT-30

2.709.000 vnđ 3.010.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 380 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DVT-35

Quạt hút cấp gió di động Deton DVT-35

4.149.000 vnđ 4.610.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 750 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DVT-40

Quạt hút cấp gió di động Deton DVT-40

4.815.000 vnđ 5.350.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.100 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DVT-50

Quạt hút cấp gió di động Deton DVT-50

7.540.000 vnđ 8.380.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2.000 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HASAKI | HST-20

Quạt hút di động Hasaki HST-20

1.665.000 vnđ 1.850.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 180 - W
Bảo hành: 12 tháng
free ship
HASAKI | HST25

Quạt hút di động Hasaki HST-25

1.755.000 vnđ 1.950.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 300 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HASAKI | HST-30

Quạt hút di động Hasaki HST-30

1.980.000 vnđ 2.200.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HASAKI | HST-35

Quạt hút di động Hasaki HST-35

2.880.000 vnđ 3.200.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 750 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HASAKI | HST-40

Quạt hút di động Hasaki HST-40

4.275.000 vnđ 4.750.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.200 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HASAKI | HST-45

Quạt hút di động Hasaki HST-45

4.590.000 vnđ 5.100.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.800 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SHT-20

Quạt hút tròn di động Soffnet SHT-20

1.540.000 vnđ 1.720.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 230 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SHT-25

Quạt hút tròn di động Soffnet SHT-25

1.720.000 vnđ 1.920.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 320 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SHT-30

Quạt hút tròn di động Soffnet SHT-30

2.010.000 vnđ 2.240.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 520 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SHT-35

Quạt hút tròn di động Soffnet SHT-35

3.150.000 vnđ 3.510.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 750 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SHT-40

Quạt hút tròn di động Soffet SHT-40

4.240.000 vnđ 4.720.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.100 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SHT-45

Quạt hút tròn di động Soffnet SHT-45

4.450.000 vnđ 4.950.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DASIN | KIN-200

Quạt hút di động Dasin KIN-200

3.954.500 vnđ 4.389.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 107 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
DASIN | KIN-300

Quạt hút di động Dasin KIN-300

4.769.600 vnđ 5.294.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 265 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
DASIN | KIN-500

Quạt hút di động Dasin KIN-500

5.872.900 vnđ 6.518.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 340 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- QUẠT HÚT DI ĐỘNG | HÙNG VƯƠNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- QUẠT HÚT DI ĐỘNG | HÙNG VƯƠNG