X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

+ Ổ Cắm - Phích Cắm Công Nghiệp - PCE
Banner
PCE | F106 - 0

Đế nổi cho ổ căm âm không kín nước F106-0

72.160 vnđ 88.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F1050-0B/F105-0B

Ổ cắm âm có nắp PCE F1050-0B/F105-0B

55.760 vnđ 68.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 250 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F2510-SR

Ổ cắm cao su di động không kín nước PCE F2510-SR

67.240 vnđ 82.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 250 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F0512-SR

Phích cắm cao su di động không kín nước PCE F0512-SR

92.660 vnđ 113.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 250 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F2510-S

Phích cắm cao su di động không kín nước PCE F0511-SR

66.420 vnđ 81.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 250 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F2510-S

Ổ cắm cao su di động không kín nước PCE F2510-S - Hùng Vương

67.240 vnđ 82.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 250 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F0512-S

Phích cắm cao su di động không kín nước PCE F0512-S

92.660 vnđ 113.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 250 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F0511-S

Phích cắm cao su di động không kín nước PCE F0511-S

66.420 vnđ 81.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 250 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F025-6

Phích cắm di động loại không kín nước PCE F025-6

135.300 vnđ 165.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 400 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F024-6

Phích cắm di động loại không kín nước PCE F024-6

108.240 vnđ 132.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 400 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F023-6

Phích cắm di động loại không kín nước PCE F023-6

102.500 vnđ 125.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 230 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F015-6

Phích cắm di động loại không kín nước PCE F015-6

91.840 vnđ 112.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 400 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F014-6

Phích cắm di động loại không kín nước PCE F014-6

82.000 vnđ 100.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 400 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F013-6ECO

Phích cắm di động loại không kín nước PCE F013-6ECO

57.400 vnđ 70.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 230 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F225-6

Ổ cắm nối loại không kín nước PCE F225-6

182.040 vnđ 222.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 400 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F224-6

Ổ cắm nối loại không kín nước PCE F224-6

143.500 vnđ 175.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 400 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F223-6

Ổ cắm nối loại không kín nước PCE F223-6

124.640 vnđ 152.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 230 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F215-6

Ổ cắm nối loại không kín nước PCE F215-6

127.200 vnđ 155.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 400 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F214-6

Ổ cắm nối loại không kín nước PCE F214-6

102.800 vnđ 125.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 400 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F213-6ECO

Ổ cắm nối loại không kín nước PCE F213-6ECO

82.000 vnđ 100.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 230 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F125-6

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước F125-6

173.020 vnđ 211.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 400 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F124-6

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước F124-6

161.540 vnđ 197.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 400 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F123-6

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước F123-6

153.340 vnđ 187.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 230 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F115-6

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước F115-6

143.500 vnđ 175.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 400 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F114-6

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước F114-6

135.300 vnđ 165.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 400 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F325-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng F325-6

169.740 vnđ 207.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 400 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F324-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng F324-6

147.600 vnđ 180.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 400 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F323-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng F323-6

143.500 vnđ 175.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 230 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F315-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng F315-6

135.300 vnđ 165.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 400 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F314-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng F314-6

127.920 vnđ 156.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 400 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F425-6

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng PCE F425-6

241.900 vnđ 295.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 400 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F424-6

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng PCE F424-6

221.400 vnđ 270.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 400 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F423-6

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng PCE F423-6

200.900 vnđ 245.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 32 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

+ Ổ Cắm, Phích Cắm Công Nghiệp - PCE - Hùng Vương

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

+ Ổ Cắm, Phích Cắm Công Nghiệp - PCE - Hùng Vương