Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
X Close

ĐĂNG KÝ

Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

G - Quạt Hút Âm Trần
Banner
PANASONIC | FV‑15CUT1

Quạt hút âm trần Panasonic FV‑15CUT1

Quạt hút âm trần Panasonic FV‑15CUT1

569.800 vnđ 790.000 (Giảm: -28%)

Công suất: 10 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑20CUT1

Quạt hút âm trần Panasonic FV‑20CUT1

Quạt hút âm trần Panasonic FV‑20CUT1

635.800 vnđ 890.000 (Giảm: -29%)

Công suất: 23 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑25TGU5

Quạt hút âm trần Panasonic FV‑25TGU5

Quạt hút âm trần Panasonic FV‑25TGU5

679.800 vnđ 990.000 (Giảm: -31%)

Công suất: 26.5 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | QUẠT HÚT CÓ SENSOR

Bảng giá quạt Panasonic tại Hùng Vương

Bảng giá quạt Panasonic tại Hùng Vương

1 usd 2 (Giảm: -50%)

Công suất: 3.6-17 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑24CUR1

Quạt hút âm trần Sensor Panasonic FV‑24CUR1

Quạt hút âm trần Sensor Panasonic FV‑24CUR1

3.278.000 vnđ 4.100.000 (Giảm: -20%)

Công suất: 11 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑24CHR1

Quạt hút âm trần Sensor Panasonic FV‑24CHR1

Quạt hút âm trần Sensor Panasonic FV‑24CHR1

3.410.000 vnđ 4.300.000 (Giảm: -21%)

Công suất: 17 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑24CURV1

Quạt hút âm trần Sensor Panasonic FV‑24CURV1

Quạt hút âm trần Sensor Panasonic FV‑24CURV1

4.400.000 vnđ 5.500.000 (Giảm: -20%)

Công suất: 11 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑24CHRV1

Quạt hút âm trần Sensor Panasonic FV‑24CHRV1

Quạt hút âm trần Sensor Panasonic FV‑24CHRV1

4.554.000 vnđ 5.700.000 (Giảm: -20%)

Công suất: 17 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑24JR2

Quạt hút âm trần 3 tốc độ Panasonic FV‑24JR2

Quạt hút âm trần 3 tốc độ Panasonic FV‑24JR2

3.960.000 vnđ 5.000.000 (Giảm: -21%)

Công suất: 8.0 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑17CU8

Quạt hút âm trần 1 tốc độ Panasonic FV‑17CU8

Quạt hút âm trần 1 tốc độ Panasonic FV‑17CU8

1.837.000 vnđ 2.305.000 (Giảm: -20%)

Công suất: 7.5 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑24CU8

Quạt hút âm trần 1 tốc độ Panasonic FV‑24CU8

Quạt hút âm trần 1 tốc độ Panasonic FV‑24CU8

2.288.000 vnđ 2.860.000 (Giảm: -20%)

Công suất: 10.5 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑24CD8

Quạt hút âm trần 1 tốc độ Panasonic FV‑24CD8

Quạt hút âm trần 1 tốc độ Panasonic FV‑24CD8

2.359.500 vnđ 2.950.000 (Giảm: -20%)

Công suất: 13.5 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑24CH8

Quạt hút âm trần 1 tốc độ Panasonic FV‑24CH8

Quạt hút âm trần 1 tốc độ Panasonic FV‑24CH8

2.475.000 vnđ 3.095.000 (Giảm: -20%)

Công suất: 16.5 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑27CH9

Quạt hút âm trần 2 tốc độ Panasonic FV‑27CH9

Quạt hút âm trần 2 tốc độ Panasonic FV‑27CH9

3.639.900 vnđ 4.550.000 (Giảm: -20%)

Công suất: 28 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑32CD9

Quạt hút âm trần 2 tốc độ Panasonic FV‑32CD9

Quạt hút âm trần 2 tốc độ Panasonic FV‑32CD9

4.879.600 vnđ 6.100.000 (Giảm: -20%)

Công suất: 42 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑32CH9

Quạt hút âm trần 2 tốc độ Panasonic FV‑32CH9

Quạt hút âm trần 2 tốc độ Panasonic FV‑32CH9

5.319.600 vnđ 6.650.000 (Giảm: -20%)

Công suất: 55 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑38CD8

Quạt hút âm trần 2 tốc độ Panasonic FV‑38CD8

Quạt hút âm trần 2 tốc độ Panasonic FV‑38CD8

6.639.600 vnđ 8.300.000 (Giảm: -20%)

Công suất: 90 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑38CH8

Quạt hút âm trần 2 tốc độ Panasonic FV‑38CH8

Quạt hút âm trần 2 tốc độ Panasonic FV‑38CH8

6.644.000 vnđ 9.000.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 122 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | BẢNG GIÁ

Thông tin bảng giá quạt Nanyoo tại Hùng Vương

Thông tin bảng giá quạt Nanyoo tại Hùng Vương

748.000 vnđ 980.000 (Giảm: -24%)

Công suất: Option
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | BPT10-11

Quạt thông gió gắn trần BPT10-11

Quạt thông gió gắn trần BPT10-11

748.000 vnđ 890.000 (Giảm: -16%)

Công suất: 26 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | BPT10-15

Quạt thông gió gắn trần BPT10-15

Quạt thông gió gắn trần BPT10-15

726.000 vnđ 960.000 (Giảm: -24%)

Công suất: 28 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | BPT10-11-S

Quạt thông gió gắn trần BPT10-11-S

Quạt thông gió gắn trần BPT10-11-S

1.160.500 vnđ 1.390.000 (Giảm: -17%)

Công suất: 14 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | BPT10-23-S

Quạt thông gió gắn trần BPT10-23-S

Quạt thông gió gắn trần BPT10-23-S

1.344.200 vnđ 1.720.000 (Giảm: -22%)

Công suất: 16 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | BPT15-33-S

Quạt thông gió gắn trần BPT15-33-S

Quạt thông gió gắn trần BPT15-33-S

1.540.000 vnđ 2.070.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 38 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | BPT15-44-S

Quạt thông gió gắn trần BPT15-44-S

Quạt thông gió gắn trần BPT15-44-S

2.200.000 vnđ 3.050.000 (Giảm: -28%)

Công suất: 41 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | BPT10-23

Quạt thông gió gắn trần BPT10-23

Quạt thông gió gắn trần BPT10-23

1.320.000 vnđ 1.700.000 (Giảm: -22%)

Công suất: 21 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | BPT20-54A

Quạt thông gió gắn trần BPT20-54A

Quạt thông gió gắn trần BPT20-54A

2.695.000 vnđ 3.930.000 (Giảm: -31%)

Công suất: 170 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | BPT20-54B

Quạt thông gió gắn trần BPT20-54B

Quạt thông gió gắn trần BPT20-54B

2.882.000 vnđ 4.170.000 (Giảm: -31%)

Công suất: 185 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | BPT20-64A

Quạt thông gió gắn trần BPT20-64A

Quạt thông gió gắn trần BPT20-64A

3.146.000 vnđ 4.540.000 (Giảm: -31%)

Công suất: 200 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | BPT20-64B

Quạt thông gió gắn trần BPT20-64B

Quạt thông gió gắn trần BPT20-64B

3.982.000 vnđ 6.000.000 (Giảm: -34%)

Công suất: 215 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
TAISHIBA | TFG-121

Quạt hút âm trần TGF 121

Quạt hút âm trần TGF 121

400.000 vnđ 438.000 (Giảm: -9%)

Công suất: 20 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
ROYAL | ROYAL-728

Quạt hút âm trần Royal 728

Quạt hút âm trần Royal 728

Liên hệ

Công suất: 14 - W
Bảo hành: 120 Tháng
free ship
ROYAL | ROYAL-328

Quạt hút âm trần Royal 328

Quạt hút âm trần Royal 328

Liên hệ

Công suất: 17 - W
Bảo hành: 120 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 - 2020 All rights reserved | Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - Tell 0919 106 106
  • icon zalo Zalo
  • Skype
  • Wechat
  • Messenger
  • Facebook
  • Youtube
Chỉ đường

QUẠT HÚT ÂM TRẦN - HÙNG VƯƠNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

QUẠT HÚT ÂM TRẦN - HÙNG VƯƠNG