X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

QUẠT CÔNG NGHIỆP
Banner
DETON | FAG20-4T-A

Quạt gió FAG20-4T

Quạt gió FAG20-4T

804.000 vnđ 904.000 (Giảm: -11%)

Công suất: 35 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | FAG20-4T-B

Quạt hút FAG20-4T

Quạt hút FAG20-4T

830.000 vnđ 952.000 (Giảm: -13%)

Công suất: 35 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | FAG20-4T-C

Quạt vuông FAG20-4T

Quạt vuông FAG20-4T

890.000 vnđ 992.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 35 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DASIN | DST-1435

Quạt 3 đầu DST 1435

Quạt 3 đầu DST 1435

3.740.000 vnđ 3.900.000 (Giảm: -4%)

Công suất: 41 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DASIN | DFM-2460

Quạt xe đẩy DFM-2460-220v

Quạt xe đẩy DFM-2460-220v

2.650.000 vnđ 2.880.000 (Giảm: -8%)

Công suất: 168 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DASIN | DFM-3076

Quạt xe đẩy DFM-3076-220v

Quạt xe đẩy DFM-3076-220v

3.740.000 vnđ 3.990.000 (Giảm: -6%)

Công suất: 250 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DASIN | DFM-3076-380V

Quạt xe đẩy DFM-3076-380v

Quạt xe đẩy DFM-3076-380v

4.400.000 vnđ 4.800.000 (Giảm: -8%)

Công suất: 233 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑01NAP1

Quạt hút Cabinet Panasonic FV‑01NAP1

Quạt hút Cabinet Panasonic FV‑01NAP1

8.124.600 vnđ 12.500.000 (Giảm: -35%)

Công suất: 10 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑12NS3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑12NS3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑12NS3

1.947.000 vnđ 2.950.000 (Giảm: -34%)

Công suất: 18 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑15NS3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑15NS3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑15NS3

2.563.000 vnđ 3.900.000 (Giảm: -34%)

Công suất: 33 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑18NS3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑18NS3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑18NS3

3.069.000 vnđ 4.650.000 (Giảm: -34%)

Công suất: 60 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑18NF3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑18NF3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑18NF3

3.718.000 vnđ 5.650.000 (Giảm: -34%)

Công suất: 91 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑20NS3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑20NS3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑20NS3

4.609.000 vnđ 6.990.000 (Giảm: -34%)

Công suất: 120 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑23NL3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑23NL3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑23NL3

5.632.000 vnđ 8.550.000 (Giảm: -34%)

Công suất: 230 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑25NS3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑25NS3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑25NS3

7.458.000 vnđ 11.300.000 (Giảm: -34%)

Công suất: 345 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑25NF3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑25NF3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑25NF3

8.569.000 vnđ 12.990.000 (Giảm: -34%)

Công suất: 390 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV-40KUT

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-40KUT

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-40KUT

2.310.000 vnđ 3.250.000 (Giảm: -29%)

Công suất: 61 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV-25GS4

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-25GS4

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-25GS4

2.937.000 vnđ 4.450.000 (Giảm: -34%)

Công suất: 39 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV-30GS4

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-30GS4

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-30GS4

4.059.000 vnđ 6.150.000 (Giảm: -34%)

Công suất: 59 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV-35GS4

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-35GS4

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-35GS4

4.983.000 vnđ 7.550.000 (Giảm: -34%)

Công suất: 88 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV-40GS4

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-40GS4

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-40GS4

6.336.000 vnđ 9.600.000 (Giảm: -34%)

Công suất: 161 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV-45GS4

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-45GS4

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-45GS4

10.120.000 vnđ 15.700.000 (Giảm: -36%)

Công suất: 227 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | DPT10-12B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT10-12B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT10-12B

1.716.000 vnđ 2.190.000 (Giảm: -22%)

Công suất: 21 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT10-24B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT10-24B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT10-24B

1.980.000 vnđ 2.490.000 (Giảm: -20%)

Công suất: 52 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT15-32B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT15-32B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT15-32B

2.816.000 vnđ 3.710.000 (Giảm: -24%)

Công suất: 40 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT15-42B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT15-42B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT15-42B

3.300.000 vnđ 4.470.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 100 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT20-54B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT20-54B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT20-54B

4.499.999 vnđ 6.080.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 135 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT20-54C

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT20-54C

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT20-54C

5.038.000 vnđ 6.830.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 170 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT20-65B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT20-65B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT20-65B

5.759.600 vnđ 7.840.000 (Giảm: -27%)

Công suất: 255 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT20-75B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT20-75B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT20-75B

6.419.600 vnđ 8.680.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 320 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT25-76B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT25-76B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT25-76B

7.436.000 vnđ 10.090.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 350 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT25-76C

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT25-76C

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT25-76C

8.250.000 vnđ 11.250.000 (Giảm: -27%)

Công suất: 400 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT25-76D

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT25-76D

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT25-76D

8.998.000 vnđ 12.200.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 500 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 - 2021 All rights reserved | Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - Tell +84 919 106 106
  • icon zalo Zalo
  • Skype
  • Wechat
  • Messenger
  • Facebook
  • Youtube
Chỉ đường

QUAT CÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG - HÙNG VƯƠNG

QUẠT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - HÙNG VƯƠNG

THIẾT BỊ LƯU THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP - HÙNG VƯƠNG