Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
QUẠT CÔNG NGHIỆP
SUPER WIN | SPW-600

Quạt công nghiệp đứng

Quạt công nghiệp đứng

1.320.000 đ

Công suất: 170 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFW - 600

Quạt treo tường

Quạt treo tường

1.155.000 đ

Công suất: 185 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HASAKI | HST20

Quạt hút tay xách

Quạt hút tay xách

1.400.000 đ

Công suất: 180 - W
Bảo hành: 12 tháng
free ship
HASAKI | HST30

Quạt hút xách tay

Quạt hút xách tay

1.850.000 đ

Công suất: 500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HASAKI | HST40

Quạt hút xách tay

Quạt hút xách tay

3.200.000 đ

Công suất: 1.100 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SHT-25

Quạt hút dạng tròn

Quạt hút dạng tròn

1.670.000 đ

Công suất: 130 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SHT-35

Quạt hút dạng tròn

Quạt hút dạng tròn

3.030.000 đ

Công suất: 800 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SHT-45

Quạt hút dạng tròn

Quạt hút dạng tròn

4.480.000 đ

Công suất: 1.500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DASIN | KWP-2460 (Quạt chống nước)

Quạt chống nước

Quạt chống nước

3.300.000 đ

Công suất: 300 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
DASIN | KIN - 200

Quạt hút di động

Quạt hút di động

3.608.000 đ

Công suất: 107 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
SUPER WIN | SPW-650

Quạt công nghiệp đứng

Quạt công nghiệp đứng

1.410.000 đ

Công suất: 200 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFW - 650

Quạt treo tường

Quạt treo tường

1.210.000 đ

Công suất: 210 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DASIN | KWPA-2050 (Không dùng điện)

Quạt chống cháy nổ

Quạt chống cháy nổ

6.292.000 đ

Công suất: 0.6 - Mpa
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
DASIN | KIN - 300

Quạt hút di động

Quạt hút di động

4.356.000 đ

Công suất: 265 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
SUPER WIN | SPW-750

Quạt công nghiệp đứng

Quạt công nghiệp đứng

1.510.000 đ

Công suất: 220 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFW - 750

Quạt treo tường

Quạt treo tường

1.254.000 đ

Công suất: 270 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DASIN | KSMA-2050 (Không dùng điện)

Quạt chống cháy nổ

Quạt chống cháy nổ

6.655.000 đ

Công suất: 0.6 - Mpa
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
HAWIN | HW-600

Quạt treo tường

Quạt treo tường

1.100.000 đ

Công suất: 180 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
GALE | SF-500-P

Quạt đứng công nghiệp

Quạt đứng công nghiệp

1.485.000 đ

Công suất: 140 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HAWIN | HW-650

Quạt treo tường

Quạt treo tường

1.130.000 đ

Công suất: 220 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFS - 650

Quạt đứng công nghiệp

Quạt đứng công nghiệp

1.430.000 đ

Công suất: 210 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HAWIN | HW-750

Quạt treo tường

Quạt treo tường

1.225.000 đ

Công suất: 260 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFS - 750

Quạt đứng công nghiệp

Quạt đứng công nghiệp

1.474.000 đ

Công suất: 270 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPER WIN | SPW-600-TW

Quạt treo tường

Quạt treo tường

1.125.000 đ

Công suất: 170 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HAWIN | HS-600

Quạt cây công nghiệp

Quạt cây công nghiệp

1.240.000 đ

Công suất: 180 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPER WIN | SPW-650-TW

Quạt treo tường

Quạt treo tường

1.190.000 đ

Công suất: 200 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HAWIN | HS-650

Quạt cây công nghiệp

Quạt cây công nghiệp

1.320.000 đ

Công suất: 220 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DASIN | KVF - 1025

Quạt thông gió

Quạt thông gió

672.000 đ

Công suất: 32 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
DASIN | TANK - 2460

Quạt di động

Quạt di động

4.136.000 đ

Công suất: 155 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
SUPER WIN | SPW-750-TW

Quạt treo tường

Quạt treo tường

1.320.000 đ

Công suất: 220 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HAWIN | HS-750

Quạt cây công nghiệp

Quạt cây công nghiệp

1.400.000 đ

Công suất: 260 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DASIN | DST-1845

Quạt đứng 3 đầu

Quạt đứng 3 đầu

4.290.000 đ

Công suất: 76 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
LESSO HOME | LS-650MM

Quạt đứng công nghiệp

Quạt đứng công nghiệp

1.463.000 đ

Công suất: 155 - W
Bảo hành: 36 Tháng
free ship
Đối tác Rochdale Spears
© Hv19-sー05-08T11T12 / 2018 |ー2020 All Rights Reserved
  • Skype
  • Facebook
  • Youtube

QUAT CÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG - HÙNG VƯƠNG

QUẠT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - HÙNG VƯƠNG

THIẾT BỊ LƯU THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP - HÙNG VƯƠNG