X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

QUẠT CÔNG NGHIỆP
Banner
DETON | FAG20-4T-A

Quạt thông gió Deton FAG20-4T

711.000 vnđ 790.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 35 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | FAG20-4T-B

Quạt hút thông gió Deton FAG20-4T

810.000 vnđ 900.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 35 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | FAG20-4T-C

Quạt hút thông gió Deton FAG20-4T

855.000 vnđ 950.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 35 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VORTEX | BÁO GIÁ

Giới thiệu quạt hút mái Vortex R/RA

2.310.000 vnđ 2.564.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 31 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
VORTEX | VF-265R

Quạt hút nóc mái che mưa Vortex VF-265R

2.310.000 vnđ 2.564.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 31 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
VORTEX | VF-300R

Quạt hút nóc mái che mưa Vortex VF-300R

3.410.000 vnđ 3.780.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 36 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
VORTEX | VF-450RA

Quạt hút nóc mái che mưa Vortex VF-450RA

7.480.000 vnđ 8.300.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 125 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
VORTEX | VF-600RA

Quạt hút nóc mái che mưa Vortex VF-600RA

11.033.000 vnđ 12.246.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 320 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
VORTEX | VF-760RA

Quạt hút nóc mái che mưa Vortex VF-760RA

15.620.000 vnđ 17.338.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 348 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
VORTEX | BÁO GIÁ

Báo giá quạt thông gió mái Vortex VF

6.820.000 vnđ 7.570.000 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
VORTEX | GIỚI THIỆU

Giới thiệu quạt thông gió mái Vortex VF

6.820.000 vnđ 7.570.000 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
VORTEX | VF-315R

Quạt hút mái nhà Vortex VF-315R

6.820.000 vnđ 7.570.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 115 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
VORTEX | VF-355R

Quạt hút mái nhà Vortex VF-355R

7.810.000 vnđ 8.660.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 195 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
VORTEX | VF-400R

Quạt hút mái nhà Vortex VF-400R

10.560.000 vnđ 11.721.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 450 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
VORTEX | VF-450R

Quạt hút mái nhà Vortex VF-450R

11.550.000 vnđ 12.820.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 540 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHT-20

Quạt tròn xách tay Superlite Max SHT-20

1.500.000 vnđ 1.665.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 130 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHT-25

Quạt tròn xách tay Superlite Max SHT-25

1.636.000 vnđ 1.816.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 220 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHT-30

Quạt tròn xách tay Superlite Max SHT-30

1.890.000 vnđ 2.090.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 300 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHT-35

Quạt tròn xách tay Superlite Max SHT-35

2.800.000 vnđ 3.108.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 800 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHT-40

Quạt tròn xách tay Superlite Max SHT-40

3.500.000 vnđ 3.885.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.100 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHT-45

Quạt tròn xách tay Superlite Max SHT-45

3.900.000 vnđ 4.329.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | NMD-230

Quạt cấp gió lọc không khí Nanyoo NMD-230

4.220.000 vnđ 5.150.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 36-43 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | NMD-450

Quạt cấp gió lọc không khí Nanyoo NMD-450

5.260.000 vnđ 6.420.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 47-57 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | NMD-920

Quạt cấp gió lọc không khí Nanyoo NMD-920

6.800.000 vnđ 8.300.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 117-156 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-044P(INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-044P

12.310.000 vnđ 13.680.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-042P(INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-042P

15.570.000 vnđ 17.300.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-054P(INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-054P

14.800.000 vnđ 16.450.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-052P(INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-052P

17.800.000 vnđ 19.780.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-064P(INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-064P

17.890.000 vnđ 19.880.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-062P(INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-062P

20.110.000 vnđ 22.350.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-074P(INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-074P

24.660.000 vnđ 27.400.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-072P(INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-072P

26.620.000 vnđ 29.580.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-084P(INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-084P

31.660.000 vnđ 35.180.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018-2022 All rights reserved | Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - Tell (+84) 919 106 106

QUAT CÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG - HÙNG VƯƠNG

QUẠT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - HÙNG VƯƠNG

THIẾT BỊ LƯU THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP - HÙNG VƯƠNG