Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
QUẠT CÔNG NGHIỆP
Banner
SOFFNET | FS-60

Quạt đứng FS 60

Quạt đứng FS 60

1.460.000 đ

Công suất: 150 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FS-65

Quạt đứng FS 65

Quạt đứng FS 65

1.550.000 đ

Công suất: 230 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FS-75

Quạt đứng SF 75

Quạt đứng SF 75

1.660.000 đ

Công suất: 280 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FB-60

Quạt treo tường FB 60

Quạt treo tường FB 60

1.290.000 đ

Công suất: 150 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FB-65

Quạt treo tường FB 65

Quạt treo tường FB 65

1.350.000 đ

Công suất: 230 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FB-75

Quạt treo tường FB 75

Quạt treo tường FB 75

1.480.000 đ

Công suất: 280 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DFT-40

Quạt hút motor khía DFT 40

Quạt hút motor khía DFT 40

1.660.000 đ

Công suất: 150
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DFT-50

Quạt hút motor khía DFT 50

Quạt hút motor khía DFT 50

1.950.000 đ

Công suất: 360 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DFT-60

Quạt hút motor khía DFT 60

Quạt hút motor khía DFT 60

2.550.000 đ

Công suất: 500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | TAG-25-4

Quạt thông gió tròn TAG 25-4

Quạt thông gió tròn TAG 25-4

800.000 đ

Công suất: 45 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | TAG-30-4

Quạt thông gió tròn TAG 30-4

Quạt thông gió tròn TAG 30-4

860.000 đ

Công suất: 55 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | TAG-35-4

Quạt thông gió tròn TAG 35-4

Quạt thông gió tròn TAG 35-4

1.050.000 đ

Công suất: 60 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | TAG-40-4

Quạt thông gió tròn TAG 40-4

Quạt thông gió tròn TAG 40-4

1.310.000 đ

Công suất: 105 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | TAG-50-4

Quạt thông gió tròn TAG 50-4

Quạt thông gió tròn TAG 50-4

1.770.000 đ

Công suất: 260 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | TAG-60-4

Quạt thông gió tròn TAG 60-4

Quạt thông gió tròn TAG 60-4

2.380.000 đ

Công suất: 500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | HV-19E

HỆ THỐNG HÚT BỤI

HỆ THỐNG HÚT BỤI

Liên hệ

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | 1/2HP

Quạt sò nhôm 1/2 HP

Quạt sò nhôm 1/2 HP

2.440.000 đ

Công suất: 1/2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | FAG20-4T-A

Quạt gió FAG20-4T

Quạt gió FAG20-4T

904.000 đ

Công suất: 35 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | FAG20-4T-B

Quạt hút FAG20-4T

Quạt hút FAG20-4T

952.000 đ

Công suất: 35 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | FAG20-4T-C

Quạt vuông FAG20-4T

Quạt vuông FAG20-4T

992.000 đ

Công suất: 35 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | FAG25-4T-A

Quạt Deton FAG25-4T

Quạt Deton FAG25-4T

936.000 đ

Công suất: 45 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | FAG30-4T-A

Quạt Deton FAG30-4T

Quạt Deton FAG30-4T

1.050.000 đ

Công suất: 55 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | FAG35-4T-A

Quạt Deton FAG35-4T

Quạt Deton FAG35-4T

1.200.000 đ

Công suất: 60 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | FDV40-4T-A

Quạt Deton FDV40-4T

Quạt Deton FDV40-4T

1.448.000 đ

Công suất: 105 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | FDV50-4T-A

Quạt Deton FDV50-4T

Quạt Deton FDV50-4T

1.964.000 đ

Công suất: 225 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | FDV60-4T-A

Quạt Deton FDV60-4T

Quạt Deton FDV60-4T

2.568.000 đ

Công suất: 500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | FAG25-4T-B

Quạt hút FAG25-4T

Quạt hút FAG25-4T

976.000 đ

Công suất: 45 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | FAG30-4T-B

Quạt hút FAG30-4T

Quạt hút FAG30-4T

1.088.000 đ

Công suất: 55 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | FAG35-4T-B

Quạt hút FAG35-4T

Quạt hút FAG35-4T

1.264.000 đ

Công suất: 60 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | FDV40-4T-B

Quạt hút FDV40-4T

Quạt hút FDV40-4T

1.528.000 đ

Công suất: 105 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | FDV50-4T-B

Quạt hút FDV50-4T

Quạt hút FDV50-4T

2.040.000 đ

Công suất: 225 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | FDV60-4T-B

Quạt hút FDV60-4T

Quạt hút FDV60-4T

2.696.000 đ

Công suất: 500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | FAG25-4T-C

Quạt vuông FAG25-4T

Quạt vuông FAG25-4T

1.016.000 đ

Công suất: 45 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Đối tác Rochdale Spears
© Hv19-sー05-08T11T12 / 2018 |ー2020 All Rights Reserved
  • Skype
  • Facebook
  • Youtube

QUAT CÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG - HÙNG VƯƠNG

QUẠT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - HÙNG VƯƠNG

THIẾT BỊ LƯU THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP - HÙNG VƯƠNG