X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

QUẠT CÔNG NGHIỆP
Banner
DETON | FAG20-4T-A

Quạt thông gió Deton FAG20-4T

747.000 vnđ 830.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 35 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | FAG20-4T-B

Quạt hút thông gió Deton FAG20-4T

846.000 vnđ 940.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 35 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | FAG20-4T-C

Quạt hút thông gió Deton FAG20-4T

891.000 vnđ 990.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 35 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | BẢNG GIÁ (THÉP CT3)

BẢNG GIÁ chính thức QLL - THÉP CT3

9.170.000 vnđ 10.190.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P01

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-01

9.170.000 vnđ 10.190.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P02

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-02

12.470.000 vnđ 13.860.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P03

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-03

15.300.000 vnđ 17.010.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P05

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-05

19.800.000 vnđ 22.050.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P7.5

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-7.5

27.500.000 vnđ 30.560.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P10

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-10

33.170.000 vnđ 36.860.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P15

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-15

48.600.000 vnđ 54.080.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P20

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-20

61.200.000 vnđ 68.040.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P25

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-25

74.000.000 vnđ 82.220.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P30

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-30

90.300.000 vnđ 100.380.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P40

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-40

115.400.000 vnđ 128.210.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P50

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-50

177.100.000 vnđ 196.880.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 50 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P75

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-75

198.500.000 vnđ 220.610.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 75 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P100

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-100

Liên hệ

Công suất: 100 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FB-60S

Quạt treo tường có hộp số Soffnet FB-60S

1.770.000 vnđ 1.970.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 150 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FB-65S

Quạt treo tường có hộp số Soffnet FB-65S

1.880.000 vnđ 2.090.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 230 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FB-75S

Quạt treo tường có hộp số Soffnet FB-75S

2.060.000 vnđ 2.290.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 280 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | BÁO GIÁ

BẢNG GIÁ chính thức Inox-304 QLTPN - PHÒNG NỔ

27.760.000 vnđ 30.849.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1-40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P01

Quạt ly tâm phòng nổ vỏ Inox-304 QLTPN-4P01

27.760.000 vnđ 30.849.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P02

Quạt ly tâm phòng nổ vỏ Inox-304 QLTPN-4P02

33.300.000 vnđ 37.002.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P03

Quạt ly tâm phòng nổ vỏ Inox-304 QLTPN-4P03

43.140.000 vnđ 47.943.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P05

Quạt ly tâm phòng nổ vỏ Inox-304 QLTPN-4P05

53.030.000 vnđ 58.926.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P7.5

Quạt ly tâm phòng nổ vỏ Inox-304 QLTPN-4P7.5

73 vnđ

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P10

Quạt ly tâm phòng nổ vỏ Inox-304 QLTPN-4P10

89.370.000 vnđ 99.309.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P15

Quạt ly tâm phòng nổ vỏ Inox-304 QLTPN-4P15

132.480.000 vnđ 147.210.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P20

Quạt ly tâm phòng nổ vỏ Inox-304 QLTPN-4P20

171.300.000 vnđ 190.344.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P25

Quạt ly tâm phòng nổ vỏ Inox-304 QLTPN-4P25

226.760.000 vnđ 251.958.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P30

Quạt ly tâm phòng nổ vỏ Inox-304 QLTPN-4P30

266.200.000 vnđ 266.200.000 (Giảm: -0%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTCN - CHỐNG NỔ | BÁO GIÁ

BẢNG GIÁ chính thức vỏ Inox-304 - CHỐNG NỔ

34.700.000 vnđ 38.556.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1-40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

QUAT CÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG - HÙNG VƯƠNG

QUẠT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - HÙNG VƯƠNG

THIẾT BỊ LƯU THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP - HÙNG VƯƠNG