Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
THIẾT BỊ MÁY MÓC
Banner
FUJIE JAPAN | AD200

Tủ chống ẩm AD200

Tủ chống ẩm AD200

11.500.000 đ

Công suất: 200 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE JAPAN | DHC200

Tủ chống ẩm DHC200

Tủ chống ẩm DHC200

11.800.000 đ

Công suất: 200 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE JAPAN | AD250

Tủ chống ẩm AD250

Tủ chống ẩm AD250

14.100.000 đ

Công suất: 250 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE JAPAN | DHC250

Tủ chống ẩm DHC250

Tủ chống ẩm DHC250

14.400.000 đ

Công suất: 250 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE JAPAN | AD300

Tủ chống ẩm AD300

Tủ chống ẩm AD300

18.200.000 đ

Công suất: 300 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE JAPAN | DHC350

Tủ chống ẩm DHC350

Tủ chống ẩm DHC350

29.900.000 đ

Công suất: 350 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE JAPAN | AD400

Tủ chống ẩm AD400

Tủ chống ẩm AD400

29.900.000 đ

Công suất: 400 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE JAPAN | AD500

Tủ chống ẩm AD500

Tủ chống ẩm AD500

36.200.000 đ

Công suất: 500 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE JAPAN | DHC800

Tủ chống ẩm DHC800

Tủ chống ẩm DHC800

41.500.000 đ

Công suất: 800 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE JAPAN | DHC1000

Tủ chống ẩm DHC1000

Tủ chống ẩm DHC1000

47.200.000 đ

Công suất: 1.000 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE JAPAN | DHC1200

Tủ chống ẩm DHC1200

Tủ chống ẩm DHC1200

49.900.000 đ

Công suất: 1.200 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
AIRREX | HSC-1370

Máy làm mát điểm HSC 1370

Máy làm mát điểm HSC 1370

28.000.000 đ

Công suất: 3.810 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NAKATOMI | SAC-407TC

Máy lạnh di động SAC407TC

Máy lạnh di động SAC407TC

19.800.000 đ

Công suất: 2.500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIRREX | HSC-2500

Máy làm mát điểm HSC 2500

Máy làm mát điểm HSC 2500

48.000.000 đ

Công suất: 6.150 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NAKATOMI | SAC-4500

Máy lạnh di động SAC4500

Máy lạnh di động SAC4500

46.970.000 đ

Công suất: 4.500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIR COOLER | KV18Y

Máy làm mát di động KV18Y

Máy làm mát di động KV18Y

16.000.000 đ

Công suất: 1.100 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NAKATOMI | SAC-1800

Máy lạnh di động SAC1800

Máy lạnh di động SAC1800

13.200.000 đ

Công suất: 1.8000 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NAKATOMI | SAC-407ND

Máy lạnh di động SAC407ND

Máy lạnh di động SAC407ND

16.940.000 đ

Công suất: 2.500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
BLUE ELEPHANT | PA-M07CC

Máy lạnh di động PA-M07CC

Máy lạnh di động PA-M07CC

16.000.000 đ

Công suất: 2050 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
BLUE ELEPHANT | PW-F085CP

Máy lạnh di động PW-F085CP

Máy lạnh di động PW-F085CP

19.250.000 đ

Công suất: 2500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HUAYIN | HYBL-1.1

Máy làm mát cố định HYBL-1.1

Máy làm mát cố định HYBL-1.1

13.200.000 đ

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HUAYIN | HYBL-1.5

Máy làm mát cố định HYBL-1.5

Máy làm mát cố định HYBL-1.5

14.300.000 đ

Công suất: 1.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
FUJIE JAPAN | HM-160

Máy hút ẩm công nghiệp HM-160

Máy hút ẩm công nghiệp HM-160

44.000.000 đ

Công suất: 4.5 - kW
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
HUAYIN | HYBL-2.2

Máy làm mát cố định HYBL-2.2

Máy làm mát cố định HYBL-2.2

16.038.000 đ

Công suất: 2.2 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HUAYIN | HYBL-3.0

Máy làm mát cố định HYBL-3.0

Máy làm mát cố định HYBL-3.0

19.690.000 đ

Công suất: 3 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
OUBER | FAD18-IQ

Máy làm mát trung tâm FAD18-IQ

Máy làm mát trung tâm FAD18-IQ

16.800.000 đ

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
OUBER | FAU18-IQ

Máy làm mát trung tâm FAU18-IQ

Máy làm mát trung tâm FAU18-IQ

16.800.000 đ

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
FUJIE JAPAN | HM-160BH

Máy hút ẩm công nghiệp HM-160BH

Máy hút ẩm công nghiệp HM-160BH

49.000.000 đ

Công suất: 4.5 - kW
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
CHENGXIN | FADS23-ER

Máy làm mát trung tâm FADS23-ER

Máy làm mát trung tâm FADS23-ER

14.580.000 đ

Công suất: 1.3 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
OUBER | FAB18-IQ

Máy làm mát trung tâm FAB18-IQ

Máy làm mát trung tâm FAB18-IQ

16.800.000 đ

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHENGXIN | FCB18-ER

Máy làm mát trung tâm FCB18-ER

Máy làm mát trung tâm FCB18-ER

19.500.000 đ

Công suất: 1.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHENGXIN | FABS23-ER

Máy làm mát trung tâm FABS23-ER

Máy làm mát trung tâm FABS23-ER

14.580.000 đ

Công suất: 1.3 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHENGXIN | FAUS23-ER

Máy làm mát trung tâm FAUS23-ER

Máy làm mát trung tâm FAUS23-ER

14.580.000 đ

Công suất: 1.3 kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
  • Đối tác Rochdale Spears
© Hv19-s/ 2018 | 2020 All Rights Reserved
  • Skype
  • Wechat
  • Messenger
  • Facebook
  • Youtube

MÁY LẠNH | ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG - HÙNG VƯƠNG

MÁY LẠNH DI ĐỘNG CÔNG NGHIỆP - HÙNG VƯƠNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG CÔNG NGHIỆP - HÙNG VƯƠNG