X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

6 - Quạt Chắn Gió | Quạt Cắt Gió
Banner
JINLING | FM-1209K-2

Quạt chắn gió FM-1209K-2

Quạt chắn gió FM-1209K-2

3.630.000 vnđ 3.990.000 (Giảm: -9%)

Công suất: 300 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
JINLING | FM-1212K-2

Quạt chắn gió FM-1212K-2

Quạt chắn gió FM-1212K-2

3.960.000 vnđ 4.350.000 (Giảm: -9%)

Công suất: 420 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
JINLING | FM-1215K-2

Quạt chắn gió FM-1215K-2

Quạt chắn gió FM-1215K-2

4.950.000 vnđ 5.450.000 (Giảm: -9%)

Công suất: 520 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
KYUNGJIN | KR-900

Quạt chắn gió KR-900

Quạt chắn gió KR-900

3.135.000 vnđ 3.600.000 (Giảm: -13%)

Công suất: 200 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
KYUNGJIN | KR-1000

Quạt chắn gió KR-1000

Quạt chắn gió KR-1000

3.520.000 vnđ 3.890.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 210 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
KYUNGJIN | KR-1200

Quạt chắn gió KR-1200

Quạt chắn gió KR-1200

3.850.000 vnđ 4.600.000 (Giảm: -16%)

Công suất: 260 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
KYUNGJIN | KR-1500

Quạt chắn gió KR-1500

Quạt chắn gió KR-1500

5.610.000 vnđ 6.200.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 330 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
KYUNGJIN | KR-1800

Quạt chắn gió KR-1800

Quạt chắn gió KR-1800

6.600.000 vnđ 6.990.000 (Giảm: -6%)

Công suất: 390 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
KYUNGJIN | KR-2000

Quạt chắn gió KR-2000

Quạt chắn gió KR-2000

6.900.000 vnđ 7.900.000 (Giảm: -13%)

Công suất: 400 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | BẢNG GIÁ

Bảng gía quạt chắn gió Nanyoo thổi 5M

Bảng gía quạt chắn gió Nanyoo thổi 5M

1 usd 2 (Giảm: -50%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | FM-4515Z-L/Y

Quạt chắn gió FM-4515Z-L/Y

Quạt chắn gió FM-4515Z-L/Y

6.380.000 vnđ 6.900.000 (Giảm: -8%)

Công suất: 450 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | FM-4518Z-L/Y

Quạt chắn gió FM-4518Z-L/Y

Quạt chắn gió FM-4518Z-L/Y

7.370.000 vnđ 8.052.000 (Giảm: -8%)

Công suất: 550 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | BẢNG GIÁ

Bảng gía quạt chắn gió Nanyoo thổi 3M

Bảng gía quạt chắn gió Nanyoo thổi 3M

1 usd 2 (Giảm: -50%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | FM-1209X-2/Y

Quạt chắn gió FM-1209X-2/Y

Quạt chắn gió FM-1209X-2/Y

2.365.000 vnđ 2.665.000 (Giảm: -11%)

Công suất: 160 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | FM-1210X-2/Y

Quạt chắn gió FM-1210X-2/Y

Quạt chắn gió FM-1210X-2/Y

2.486.000 vnđ 2.886.000 (Giảm: -14%)

Công suất: 180 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | FM-1212X-2/Y

Quạt chắn gió FM-1212X-2/Y

Quạt chắn gió FM-1212X-2/Y

2.860.000 vnđ 3.200.000 (Giảm: -11%)

Công suất: 200 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | FM-1215X-2/Y

Quạt chắn gió FM-1215X-2/Y

Quạt chắn gió FM-1215X-2/Y

3.630.000 vnđ 3.980.000 (Giảm: -9%)

Công suất: 230 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | FM-1218X-2/Y

Quạt chắn gió FM-1218X-2/Y

Quạt chắn gió FM-1218X-2/Y

5.170.000 vnđ 5.800.000 (Giảm: -11%)

Công suất: 300 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
OULAI | FM3509D

Quạt chắn gió FM3509D

Quạt chắn gió FM3509D

2.650.000 vnđ 2.880.000 (Giảm: -8%)

Công suất: 186-322 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
OULAI | FM3512D

Quạt chắn gió FM3512D

Quạt chắn gió FM3512D

2.950.000 vnđ 3.200.000 (Giảm: -8%)

Công suất: 218-419 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
OULAI | FM3515D

Quạt chắn gió FM3515D

Quạt chắn gió FM3515D

3.850.000 vnđ 4.150.000 (Giảm: -7%)

Công suất: 342-417 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
OULAI | FM4509D

Quạt chắn gió FM4509D

Quạt chắn gió FM4509D

3.050.000 vnđ 3.300.000 (Giảm: -8%)

Công suất: 291-536 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
OULAI | FM4512D

Quạt chắn gió FM4512D

Quạt chắn gió FM4512D

3.550.000 vnđ 3.800.000 (Giảm: -7%)

Công suất: 450-539 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
OULAI | FM4515D

Quạt chắn gió FM4515D

Quạt chắn gió FM4515D

4.450.000 vnđ 4.800.000 (Giảm: -7%)

Công suất: 639-731 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
OULAI | FM3509DY

Quạt chắn gió FM3509DY

Quạt chắn gió FM3509DY

2.950.000 vnđ 3.260.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 186-322 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
OULAI | FM3512DY

Quạt chắn gió FM3512DY

Quạt chắn gió FM3512DY

3.150.000 vnđ 3.350.000 (Giảm: -6%)

Công suất: 218-419 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
OULAI | FM3515DY

Quạt chắn gió FM3515DY

Quạt chắn gió FM3515DY

4.150.000 vnđ 4.450.000 (Giảm: -7%)

Công suất: 342-417 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
OULAI | FM4509DY

Quạt chắn gió FM4509DY

Quạt chắn gió FM4509DY

3.350.000 vnđ 3.650.000 (Giảm: -8%)

Công suất: 291-536 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NEDFON | FM4512DY

Quạt chắn gió FM4512DY

Quạt chắn gió FM4512DY

3.650.000 vnđ 3.950.000 (Giảm: -8%)

Công suất: 450-539 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NEDFON | FM4515DY

Quạt cắt gió FM4515DY

Quạt cắt gió FM4515DY

4.650.000 vnđ 5.200.000 (Giảm: -11%)

Công suất: 639-731 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
THEODOOR | FM-1209SK

Quạt cắt gió FM 1209SK

Quạt cắt gió FM 1209SK

2.650.000 vnđ 2.950.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 160 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
THEODOOR | FM-1212SK

Quạt cắt gió FM 1212SK

Quạt cắt gió FM 1212SK

3.400.000 vnđ 3.800.000 (Giảm: -11%)

Công suất: 200 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
THEODOOR | FM-1215SK

Quạt cắt gió FM 1215SK

Quạt cắt gió FM 1215SK

3.850.000 vnđ 4.200.000 (Giảm: -8%)

Công suất: 230 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 - 2021 All rights reserved | Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - Tell +84 919 106 106
  • icon zalo Zalo
  • Skype
  • Wechat
  • Messenger
  • Facebook
  • Youtube
Chỉ đường

Quạt chắn gió Oulai - Nedfon - Hùng Vương

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

Quạt chắn gió Oulai - Nedfon - Hùng Vương