X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

- Cầu Dao | Bộ Chuyển Nguồn - Taizhi
Banner
TAISHIBA | ĐIỀU HƯỚNG

THANH ĐIỀU HƯỚNG TAISHIBA

1.252.900 vnđ 1.528.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZQS-10-450V

Tụ bù khô hạ thế Taizhi TZQS-10-450V

1.252.960 vnđ 1.528.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 450 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TZA-630

Khởi động từ Taishiba TZA-630

31.980.000 vnđ 39.000.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 200/400 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZR-11A-5A

Relay nhiệt Taizhi TZR-11A-5A

202.540 vnđ 247.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZR-22-0.1A

Relay nhiệt Taizhi TZR-22-0.1A

202.540 vnđ 247.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZR-22-12A

Relay nhiệt Taizhi TZR-22-12A

194.340 vnđ 237.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZR-125-85A

Relay nhiệt Taizhi TZR-125-85A

952.840 vnđ 1.162.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZR-150

Relay nhiệt Taizhi TZR-150

952.840 vnđ 1.162.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZR-225-65A

Relay nhiệt Taizhi TZR-225-65A

952.840 vnđ 1.162.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZPB18

Khởi động từ hộp Taizhi TZPB18

641.240 vnđ 782.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 220-380 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZPB22

Khởi động từ hộp Taizhi TZPB22

713.400 vnđ 870.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 220-380 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZPB32

Khởi động từ hộp Taizhi TZPB32

1.244.760 vnđ 1.518.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 220-380 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZPB40

Khởi động từ hộp Taizhi TZPB40

1.261.160 vnđ 1.538.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 220-380 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZC-1

Phụ kiện khởi động từ TZC-1

63.960 vnđ 78.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZC-2

Phụ kiện khởi động từ TZC-2

69.700 vnđ 85.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZC-100

Phụ kiện khởi động từ TZC-100

122.180 vnđ 149.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZC-4

Phụ kiện khởi động từ TZC-4

159.080 vnđ 194.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZAR-9

Phụ kiện khởi động từ TZAR-9

90.200 vnđ 110.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZAR-85

Phụ kiện khởi động từ TZAR-85

147.600 vnđ 180.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZAR-100

Phụ kiện khởi động từ TZAR-100

270.600 vnđ 330.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZRA-22H

Phụ kiện Relay nhiệt Taizhi TZRA-22H

28.290 vnđ 34.500 (Giảm: -18%)

Công suất: 22 - H
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZRA-40H

Phụ kiện Relay nhiệt Taizhi TZRA-40H

36.490 vnđ 44.500 (Giảm: -18%)

Công suất: 85 - H
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZRA-85H

Phụ kiện Relay nhiệt Taizhi TZRA-85H

43.460 vnđ 53.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 85 - H
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZATS-250

Bộ chuyển đổi nguồn tự động nguồn điện kép Taizhi TZATS-250

21.320.000 vnđ 26.000.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZATS-400

Bộ chuyển đổi nguồn tự động nguồn điện kép Taizhi TZATS-400

34.276.000 vnđ 41.800.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZATS-630-35kA

Bộ chuyển đổi nguồn tự động nguồn điện kép Taizhi TZATS-630-35kA

46.658.000 vnđ 56.900.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZATS-630-50kA

Bộ chuyển đổi nguồn tự động nguồn điện kép Taizhi TZATS-630-50kA

54.366.000 vnđ 66.300.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZATS-800

Bộ chuyển đổi nguồn tự động nguồn điện kép Taizhi TZATS-800

57.646.000 vnđ 70.300.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZATS-1000

Bộ chuyển đổi nguồn tự động nguồn điện kép Taizhi TZATS-1000

110.290.000 vnđ 134.500.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZATS-1250

Bộ chuyển đổi nguồn tự động nguồn điện kép Taizhi TZATS-1250

121.524.000 vnđ 148.200.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZATS-100-30kA

Bộ chuyển đổi nguồn tự động nguồn điện kép Taizhi TZATS-100-30kA

15.498.000 vnđ 18.900.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZATSP-100

Bộ chuyển đổi nguồn tự động nguồn điện kép Taizhi TZATSP-100

7.641.580 vnđ 9.319.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZATSP-160

Bộ chuyển đổi nguồn tự động nguồn điện kép Taizhi TZATSP-160

8.651.820 vnđ 10.551.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- Cầu Dao Điện Taizhi Đài Loan | Hùng Vương

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- Cầu Dao Điện Taizhi Đài Loan | Hùng Vương