Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
THIẾT BỊ MÁY MÓC
Banner
AIRREX | HSC-3500

Máy làm mát điểm HSC 3500

Máy làm mát điểm HSC 3500

56.000.000 đ

Công suất: 7.330 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NAKATOMI | SAC-6500

Máy lạnh di động SAC6500

Máy lạnh di động SAC6500

59.950.000 đ

Công suất: 6.500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NAKATOMI | SAC-7500

Máy lạnh di động SAC7500

Máy lạnh di động SAC7500

86.900.000 đ

Công suất: 8.000 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
FUJIE JAPAN | HM-240

Máy hút ẩm công nghiệp HM-240

Máy hút ẩm công nghiệp HM-240

59.000.000 đ

Công suất: 5.5 - kW
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE JAPAN | HM-500

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-500

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-500

95.000.000 đ

Công suất: 8 - kW
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE JAPAN | HM-240BH

Máy hút ẩm công nghiệp HM-240BH

Máy hút ẩm công nghiệp HM-240BH

65.000.000 đ

Công suất: 5.9 - kW
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE JAPAN | HM-500BH

Máy hút ẩm công nghiệp HM-500BH

Máy hút ẩm công nghiệp HM-500BH

100.000.000 đ

Công suất: 11 - kW
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE JAPAN | HM-360EB

Máy hút ẩm công nghiệp HM-360EB

Máy hút ẩm công nghiệp HM-360EB

56.900.000 đ

Công suất: 7.200 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE JAPAN | HM6480EB

Máy hút ẩm công nghiệp HM6480EB

Máy hút ẩm công nghiệp HM6480EB

73.500.000 đ

Công suất: 4.150 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE JAPAN | HM-5400DN

Máy hút ẩm công nghiệp HM-5400DN

Máy hút ẩm công nghiệp HM-5400DN

73.800.000 đ

Công suất: 5.300 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
  • Đối tác Rochdale Spears
© Hv19-s/ 2018 | 2020 All Rights Reserved
  • Skype
  • Wechat
  • Messenger
  • Facebook
  • Youtube

MÁY LẠNH | ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG - HÙNG VƯƠNG

MÁY LẠNH DI ĐỘNG CÔNG NGHIỆP - HÙNG VƯƠNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG CÔNG NGHIỆP - HÙNG VƯƠNG