X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

25 - QUẠT HÚT HƯỚNG TRỤC
Banner
SOFFNET | BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ chính thức hãng Soffnet

1.278.000 vnđ 1.420.000 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | 2 G-2

Quạt hướng trục cao áp Soffnet FG 2G-2

1.278.000 vnđ 1.420.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.18 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | 2.5G-2

Quạt hướng trục cao áp Soffnet FG 2.5G-2

1.460.000 vnđ 1.630.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.25 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | 3G-2

Quạt hướng trục cao áp Soffnet FG 3G-2

1.840.000 vnđ 2.050.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.37 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | 3.5G-2

Quạt hướng trục cao áp Soffnet FG 3.5G-2

1.860.000 vnđ 2.070.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.55 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | 4G-2

Quạt hướng trục cao áp Soffnet FG 4G-2

2.790.000 vnđ 3.100.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.9 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | 5G-2

Quạt hướng trục cao áp Soffnet FG 5G-2

4.920.000 vnđ 5.470.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | 5G-2S

Quạt hướng trục cao áp Soffnet FG 5G-2S

5.680.000 vnđ 6.300.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2.2 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | 6G-2

Quạt hướng trục cao áp Soffnet FG 6G-2

5.850.000 vnđ 6.510.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3.0 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DFG3G-4

Quạt cấp gió dạng tròn Deton DFG3G-4

2.240.000 vnđ 2.490.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 130 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DFG3.5G-4

Quạt cấp gió dạng tròn Deton DFG3.5G-4

2.520.000 vnđ 2.800.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 370 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DFG4G-4

Quạt cấp gió dạng tròn Deton DFG4G-4

2.780.000 vnđ 3.090.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 550 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | SFG4G-4

Quạt cấp gió dạng tròn Deton SFG4G-4

2.850.000 vnđ 3.170.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 550 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | SFG4G-2

Quạt cấp gió dạng tròn Deton SFG4G-2

5.080.000 vnđ 5.650.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.100 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DFG5G-4

Quạt cấp gió dạng tròn Deton DFG5G-4

3.650.000 vnđ 4.060.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 750 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | SFG5G-4

Quạt cấp gió dạng tròn Deton SFG5G-4

3.590.000 vnđ 3.990.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 750 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | SFG5G-2

Quạt cấp gió dạng tròn Deton SFG5G-2

5.880.000 vnđ 6.540.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | SFG6G-4

Quạt cấp gió dạng tròn Deton SFG6G-4

7.500.000 vnđ 8.340.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2.200 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | SFG6G-2

Quạt cấp gió dạng tròn Deton SFG6G-2

9.840.000 vnđ 10.940.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3.000 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | SFG7G-4

Quạt cấp gió dạng tròn Deton SFG7G-4

10.640.000 vnđ 11.830.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3.000 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | SFG8G-4

Quạt cấp gió dạng tròn Deton SFG8G-4

12.300.000 vnđ 13.670.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 4.000 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DFT-40

Quạt hút tròn motor khía Deton DFT 40

2.170.000 vnđ 2.420.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 150 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DFT-50

Quạt hút tròn motor khía Deton DFT 50

2.600.000 vnđ 2.880.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 360 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DFT-60

Quạt hút tròn motor khía Deton DFT 60

3.160.000 vnđ 3.510.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | TAG-25-4

Quạt thông gió tròn Deton TAG 25-4

1.090.000 vnđ 1.210.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 45 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | TAG-30-4

Quạt thông gió tròn Deton TAG 30-4

1.200.000 vnđ 1.340.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 55 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | TAG-35-4

Quạt thông gió tròn Deton TAG 35-4

1.300.000 vnđ 1.450.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 60 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | TAG-40-4

Quạt thông gió tròn Deton TAG 40-4

1.770.000 vnđ 1.970.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 105 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | TAG-50-4

Quạt thông gió tròn Deton TAG 50-4

2.370.000 vnđ 2.640.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 260 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | TAG-60-4

Quạt thông gió tròn Deton TAG 60-4

3.530.000 vnđ 3.030.000 (Giảm: --17%)

Công suất: 500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFR30

Quạt hút hướng trục Afan AFR30

1.440.000 vnđ 1.600.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.25 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFR40

Quạt hút hướng trục Afan AFR40

1.800.000 vnđ 2.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.55 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFR50

Quạt hút hướng trục Afan AFR50

2.430.000 vnđ 2.700.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.75 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

NPP - QUẠT HÚT HƯỚNG TRỤC | HÙNG VƯƠNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

NPP - QUẠT HÚT HƯỚNG TRỤC | HÙNG VƯƠNG