X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

QUẠT CÔNG NGHIỆP
Banner
VORTEX | VF-600RA

Quạt hút nóc mái che mưa Vortex VF-600RA

11.033.000 vnđ 12.246.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 320 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
VORTEX | VF-760RA

Quạt hút nóc mái che mưa Vortex VF-760RA

15.620.000 vnđ 17.338.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 348 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
VORTEX | VF-400R

Quạt hút mái nhà Vortex VF-400R

10.560.000 vnđ 11.721.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 450 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
VORTEX | VF-450R

Quạt hút mái nhà Vortex VF-450R

11.550.000 vnđ 12.820.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 540 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-044P(INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-044P

12.310.000 vnđ 13.680.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-042P(INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-042P

15.570.000 vnđ 17.300.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-054P(INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-054P

14.800.000 vnđ 16.450.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-052P(INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-052P

17.800.000 vnđ 19.780.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-064P(INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-064P

17.890.000 vnđ 19.880.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-062P(INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-062P

20.110.000 vnđ 22.350.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-074P(INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-074P

24.660.000 vnđ 27.400.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-072P(INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-072P

26.620.000 vnđ 29.580.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-084P(INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-084P

31.660.000 vnđ 35.180.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-094P(INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-094P

39.580.000 vnđ 43.980.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-104P (INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-104P

47.200.000 vnđ 52.450.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
KYUNGJIN | NH-260D

Quạt cấp khí tươi thu hồi nhiệt và lọc khí NH-260D

18.000.000 vnđ 21.960.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 125 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
KYUNGJIN | NH-360D

Quạt cấp khí tươi thu hồi nhiệt và lọc khí NH-360D

19.600.000 vnđ 23.912.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 145 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
KYUNGJIN | NH-500D

Quạt cấp khí tươi thu hồi nhiệt và lọc khí NH-500D

22.300.000 vnđ 27.206.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 150 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NEDFON | DPT25-86C

Quạt nối ống dạng hộp Nedfon DPT25-86C

12.342.000 vnđ 15.057.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 780 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NEDFON | DPT25-86B

Quạt nối ống dạng hộp Nedfon DPT25-86B

12.705.000 vnđ 15.500.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 800 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NEDFON | DKT25-400C

Quạt nối ống dạng hộp Nedfon DKT25-400C

21.032.000 vnđ 25.659.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 1200 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NEDFON | DPT20-500C

Quạt nối ống dạng hộp Nedfon DKT25-500C

24.189.000 vnđ 29.510.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 1450 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | GIỚI THIỆU

Quạt ly tâm hộp tiêu âm là gì?

12.030.000 vnđ 13.370.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.5-3 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | DT-9-1

Quạt ly tâm hộp tiêu âm Soffnet DT-9-1

12.030.000 vnđ 13.370.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | DT-12-12

Quạt ly tâm hộp tiêu âm Soffnet DT-12-12

16.280.000 vnđ 18.090.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV-45GS4

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-45GS4

12.870.000 vnđ 15.700.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 227 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | DPT25-76C

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT25-76C

10.340.000 vnđ 12.620.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 400 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT25-76D

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT25-76D

11.209.000 vnđ 13.680.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 500 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT25-76E

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT25-76E

11.924.000 vnđ 14.550.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 550 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | KTJ23-32

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ23-32

10.428.000 vnđ 12.720.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 580 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | KTJ23-32D

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ23-32D

10.626.000 vnđ 12.960.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 660 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | KTJ25-42

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ25-42

13.035.000 vnđ 15.900.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 840 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | KTJ25-42D

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ25-42D

13.167.000 vnđ 16.060.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 780 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018-2022 All rights reserved | Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - Tell (+84) 919 106 106

QUAT CÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG - HÙNG VƯƠNG

QUẠT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - HÙNG VƯƠNG

THIẾT BỊ LƯU THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP - HÙNG VƯƠNG