X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

QUẠT CÔNG NGHIỆP
Banner
QHV | QV-07LS (INOX-304)

Quạt hút vuông công nghiệp Inox-304 QV-07LS

12.000.000 vnđ 13.350.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.75 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QHV | QV-08LS (INOX-304)

Quạt hút vuông công nghiệp Inox-304 QV-08LS

13.800.000 vnđ 15.380.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P02

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-02

12.470.000 vnđ 13.860.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P03

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-03

15.300.000 vnđ 17.010.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P05

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-05

19.800.000 vnđ 22.050.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P7.5

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-7.5

27.500.000 vnđ 30.560.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P10

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-10

33.170.000 vnđ 36.860.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P15

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-15

48.600.000 vnđ 54.080.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | BÁO GIÁ

BẢNG GIÁ chính thức Inox-304 QLTPN - PHÒNG NỔ

27.760.000 vnđ 30.849.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1-40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P01

Quạt ly tâm phòng nổ vỏ Inox-304 QLTPN-4P01

27.760.000 vnđ 30.849.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P02

Quạt ly tâm phòng nổ vỏ Inox-304 QLTPN-4P02

33.300.000 vnđ 37.002.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P03

Quạt ly tâm phòng nổ vỏ Inox-304 QLTPN-4P03

43.140.000 vnđ 47.943.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTCN - CHỐNG NỔ | BÁO GIÁ

BẢNG GIÁ chính thức vỏ Inox-304 - CHỐNG NỔ

34.700.000 vnđ 38.556.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1-40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN - 4P01

Quạt hút ly tâm chống nổ vỏ Inox-304 QLTCN-4P01

34.700.000 vnđ 38.556.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN - 4P02

Quạt hút ly tâm chống nổ vỏ Inox-304 QLTCN-4P02

41.610.000 vnđ 46.242.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P01

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox 304 QLTG-4P01

14.550.000 vnđ 16.175.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P02

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox 304 QLTG-4P02

18.110.000 vnđ 20.125.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P03

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox 304 QLTG-4P03

23.460.000 vnđ 26.075.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P05

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox 304 QLTG-4P05

32.400.000 vnđ 36.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P7.5

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox 304 QLTG-4P7.5

43.420.000 vnđ 48.250.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT INOX-304 | QLTG(IN)-2P01

Quạt ly tâm vỏ Inox chịu nhiệt 350°C QLTG-2P01

17.160.000 vnđ 19.075.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT INOX-304 | QLTG(IN)-2P02

Quạt ly tâm vỏ Inox chịu nhiệt 350°C QLTG-2P02

23.780.000 vnđ 26.425.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT INOX-304 | QLTG(IN)-2P03

Quạt ly tâm vỏ Inox chịu nhiệt 350°C QLTG-2P03

31.810.000 vnđ 35.350.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT INOX-304 | QLTG(IN)-2P05

Quạt ly tâm vỏ Inox chịu nhiệt 350°C QLTG-2P05

42.320.000 vnđ 47.025.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MÁY HÚT CHỈ | SH 1080

Máy hút chỉ thừa may mặc công nghiệp SH 1080

18.900.000 vnđ 21.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2.2 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MÁY HÚT CHỈ | SH 1081

Máy hút chỉ thừa may mặc công nghiệp SH 1081

21.600.000 vnđ 24.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 4 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MÁY HÚT CHỈ | MHC-4P 02

Máy hút chỉ thừa may mặc công nghiệp MHC-4P 02

11.100.000 vnđ 12.390.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MÁY HÚT CHỈ | MHC-4P 03

Máy hút chỉ thừa may mặc công nghiệp MHC-4P 03

13.400.000 vnđ 14.940.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MÁY HÚT CHỈ | MHC-4P 05

Máy hút chỉ thừa may mặc công nghiệp MHC-4P 05

15.900.000 vnđ 17.690.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MÁY HÚT CHỈ | MHC-4P 7.5

Máy hút chỉ thừa may mặc công nghiệp MHC-4P 7.5

21.400.000 vnđ 23.780.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VỎ INOX 304 | QT-350

Quạt hướng trục trực tiếp Inox 304 QT 350

12.170.000 vnđ 13.550.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.75 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VỎ INOX 304 | QT-400

Quạt hướng trục trực tiếp Inox 304 QT 400

14.560.000 vnđ 16.180.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VỎ INOX 304 | QT-500

Quạt hướng trục trực tiếp Inox 304 QT 500

17.930.000 vnđ 19.930.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

QUAT CÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG | HÙNG VƯƠNG

QUẠT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP | HÙNG VƯƠNG

THIẾT BỊ LƯU THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP | HÙNG VƯƠNG