Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
X Close

ĐĂNG KÝ

Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

QUẠT CÔNG NGHIỆP
Banner
DETON | SFG8G-4

Quạt cấp gió dạng tròn SFG8G-4

Quạt cấp gió dạng tròn SFG8G-4

11.150.000 vnđ

Công suất: 4.000 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP |QLT-6P05

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P05

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P05

11.640.000 vnđ

Công suất: 5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP |QLT-6P7.5

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P7.5

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P7.5

13.392.000 vnđ

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP |QLT-6P10

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P10

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P10

22.008.000 vnđ

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP |QLT-6P15

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P15

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P15

25.032.000 vnđ

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP |QLT-6P20

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P20

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P20

28.524.000 vnđ

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP |QLT-6P25

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P25

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P25

31.176.000 vnđ

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP |QLT-6P30

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P30

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P30

37.440.000 vnđ

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P7.5

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P7.5

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P7.5

10.000.000 vnđ

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P10

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P10

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P10

11.500.000 vnđ

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P15

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P15

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P15

18.900.000 vnđ

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P20

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P20

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P20

21.500.000 vnđ

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P25

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P25

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P25

24.500.000 vnđ

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P30

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P30

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P30

26.780.000 vnđ

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P10

Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P10

Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P10

11.160.000 vnđ

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P15

Quạt hút ly tâm cao áp QLT2P15

Quạt hút ly tâm cao áp QLT2P15

18.340.000 vnđ

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P20

Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P20

Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P20

20.860.000 vnđ

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P25

Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P25

Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P25

23.770.000 vnđ

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P30

Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P30

Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P30

25.980.000 vnđ

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P7.5

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P7.5

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P7.5

12.600.000 vnđ

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P10

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P10

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P10

16.500.000 vnđ

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P15

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P15

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P15

24.000.000 vnđ

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P20

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P20

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P20

31.200.000 vnđ

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P25

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P25

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P25

38.500.000 vnđ

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | QHB-2P032

Quạt hút bụi QHB 2P03/2

Quạt hút bụi QHB 2P03/2

11.400.000 vnđ

Công suất: 2.2 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | QHB-2P7.5/4

Quạt hút bụi QHB 2P7.5/4

Quạt hút bụi QHB 2P7.5/4

20.000.000 vnđ

Công suất: 5.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P30

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P30

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P30

42.200.000 vnđ

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P40

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P40

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P40

49.600.000 vnđ

Công suất: 40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - DETON | 11-62-4A

Quạt ly tâm hút khói 11-62-4A

Quạt ly tâm hút khói 11-62-4A

15.530.000 vnđ

Công suất: 3 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - DETON | 11-62-4.5A

Quạt ly tâm hút khói 11-62-4.5A

Quạt ly tâm hút khói 11-62-4.5A

20.850.000 vnđ

Công suất: 5.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - DETON | 11-62-II-5A

Quạt ly tâm hút khói 11-62-II-5A

Quạt ly tâm hút khói 11-62-II-5A

29.250.000 vnđ

Công suất: 7.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
  • Đối tác Rochdale Spears
© 2018 - 2020 All rights reserved | Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - Tell 0919 106 106
  • icon zalo Zalo
  • Skype
  • Wechat
  • Messenger
  • Facebook
  • Youtube
Chỉ đường

QUAT CÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG - HÙNG VƯƠNG

QUẠT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - HÙNG VƯƠNG

THIẾT BỊ LƯU THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP - HÙNG VƯƠNG