X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

1.(4) - QUẠT LY TÂM SIÊU CAO ÁP
Banner
QLT - SIÊU CAO ÁP | BẢNG GIÁ (THÉP CT3)

Bảng giá | Quạt ly tâm siêu cao áp TC3 QLTSC

3.573.000 vnđ 3.970.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1/100 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | GIỚI THIỆU (THÉP CT3)

Giới thiệu | Quạt ly tâm siêu cao áp TC3 QLTSC

3.573.000 vnđ 3.970.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1/100 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P01 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P01

3.573.000 vnđ 3.970.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P02 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P02

4.176.000 vnđ 4.640.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P03 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P03

5.859.000 vnđ 6.510.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P05 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P05

6.948.000 vnđ 7.720.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P7.5 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P7.5

11.511.000 vnđ 12.790.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P10 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P10

14.292.000 vnđ 15.880.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P15 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P15

19.647.000 vnđ 21.830.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P20 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P20

23.211.000 vnđ 25.790.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P25 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P25

26.991.000 vnđ 29.990.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P30 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P30

31.500.000 vnđ 35.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P50 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P50

58.500.000 vnđ 65.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 50 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P75 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P75

92.520.000 vnđ 102.800.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 75 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P100 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P100

152.883.000 vnđ 169.870.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 100 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | BẢNG GIÁ (INOX-304)

Bảng giá | Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC

8.900.000 vnđ 9.925.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1/100 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | GIỚI THIỆU (INOX-304)

Giới thiệu | Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC

8.900.000 vnđ 9.925.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1/100 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P01 (INOX-304)

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P01

8.900.000 vnđ 9.925.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P02 (INOX-304)

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P02

10.400.000 vnđ 11.600.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P03 (INOX-304)

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P03

14.600.000 vnđ 16.275.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P5 (INOX-304)

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P05

17.300.000 vnđ 19.300.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P7.5 (INOX-304)

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P7.5

28.700.000 vnđ 31.975.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P10

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P10

35.700.000 vnđ 39.700.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P15 (INOX-304)

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P15

49.100.000 vnđ 54.575.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P20 (INOX-304)

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P20

58.000.000 vnđ 64.475.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P25 (INOX-304)

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P25

67.400.000 vnđ 74.975.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P30 (INOX-304)

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P30

78.700.000 vnđ 87.500.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P50 (INOX-304)

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P50

146.200.000 vnđ 162.500.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 50 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P75 (INOX-304)

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P75

231.300.000 vnđ 257.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 75 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P100 (INOX-304)

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P100

382.200.000 vnđ 424.675.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 100 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018-2022 All rights reserved | Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - Tell (+84) 919 106 106
  • icon zalo Zalo
  • Skype
  • Wechat
  • Messenger
  • Facebook
  • Youtube
Chỉ đường

NCC - QUẠT HÚT LY TÂM SIÊU CAO ÁP | HÙNG VƯƠNG |

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

NCC - QUẠT HÚT LY TÂM SIÊU CAO ÁP | HÙNG VƯƠNG |