X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

1.(6) - QUẠT HÚT LY TÂM GIÁN TIẾP
Banner
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P01

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P01

5.270.000 vnđ 5.860.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P02

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P02

6.560.000 vnđ 7.290.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P03

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P03

8.500.000 vnđ 9.450.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P05

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P05

11.740.000 vnđ 13.050.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P7.5

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P7.5

15.750.000 vnđ 17.500.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P10

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P10

20.300.000 vnđ 22.560.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P15

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P15

25.370.000 vnđ 28.190.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P20

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P20

42.705.000 vnđ 47.450.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P25

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P25

50.270.000 vnđ 55.860.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P30

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P30

59.040.000 vnđ 65.610.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P40

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P40

73.950.000 vnđ 82.170.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P50

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P50

91.330.000 vnđ 101.480.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 50 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG(CA)-2P01

Quạt ly tâm gián tiếp cao áp QLTG(CA)-2P01

6.210.000 vnđ 6.910.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG(CA)-2P02

Quạt ly tâm gián tiếp cao áp QLTG(CA)-2P02

8.370.000 vnđ 9.310.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG(CA)-2P03

Quạt ly tâm gián tiếp cao áp QLTG(CA)-2P03

11.210.000 vnđ 12.460.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG(CA)-2P05

Quạt ly tâm gián tiếp cao áp QLTG(CA)-2P05

15.340.000 vnđ 17.050.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG(CA)-2P7.5

Quạt ly tâm gián tiếp cao áp QLTG(CA)-2P7.5

20.280.000 vnđ 22.540.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG(CA)-2P10

Quạt ly tâm gián tiếp cao áp QLTG(CA)-2P10

25.760.000 vnđ 28.630.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG(CA)-2P15

Quạt ly tâm gián tiếp cao áp QLTG(CA)-2P15

31.770.000 vnđ 35.310.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG(CA)-2P20

Quạt ly tâm gián tiếp cao áp QLTG(CA)-2P20

50.280.000 vnđ 55.870.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG(CA)-2P25

Quạt ly tâm gián tiếp cao áp QLTG(CA)-2P25

58.840.000 vnđ 65.380.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG(CA)-2P30

Quạt ly tâm gián tiếp cao áp QLTG(CA)-2P30

68.630.000 vnđ 76.260.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG(CA)-2P40

Quạt ly tâm gián tiếp cao áp QLTG(CA)-2P40

84.640.000 vnđ 94.050.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG(CA)-2P50

Quạt ly tâm gián tiếp cao áp QLTG(CA)-2P50

103.210.000 vnđ 114.680.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 50 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018-2022 All rights reserved | Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - Tell (+84) 919 106 106
  • icon zalo Zalo
  • Skype
  • Wechat
  • Messenger
  • Facebook
  • Youtube
Chỉ đường

NCC - QUẠT HÚT LY TÂM GIÁN TIẾP | HÙNG VƯƠNG |

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

NCC - QUẠT HÚT LY TÂM GIÁN TIẾP | HÙNG VƯƠNG |