X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

QUẠT CÔNG NGHIỆP
Banner
INOX 304 | QTA-800

Quạt hướng trục cao áp Inox 304 QTA-800

50.670.000 vnđ 56.300.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
INOX 304 | QTB-800

Quạt hướng trục cao áp Inox 304 QTB-800

54.720.000 vnđ 60.800.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
INOX 304 | QTA-900

Quạt hướng trục cao áp Inox 304 QTA-900

68.400.000 vnđ 76.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
INOX 304 | QTB-900

Quạt hướng trục cao áp Inox 304 QTB-900

76.050.000 vnđ 84.500.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
INOX 304 | QTA-1000

Quạt hướng trục cao áp Inox 304 QTA-1000

88.110.000 vnđ 97.900.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-124P(INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-124P

67.660.000 vnđ 75.180.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P15

Quạt ly tâm phòng nổ QLTPN-4P15

60.120.000 vnđ 66.800.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P20

Quạt ly tâm phòng nổ QLTPN-4P20

77.760.000 vnđ 86.400.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP | QLT-6P30 (THÉP CT3)

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P30

50.960.000 vnđ 56.630.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTCN - CHỐNG NỔ | QLTCN - 4P10

Quạt ly tâm chống cháy nổ QLTCN-4P10

50.670.000 vnđ 56.300.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTCN - CHỐNG NỔ | QLTCN - 4P15

Quạt ly tâm chống cháy nổ QLTCN-4P15

75.150.000 vnđ 83.500.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP | QLT-6P10 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm thấp áp Inox-304 QLT-6P10

54.720.000 vnđ 60.800.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P25

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P25

55.300.000 vnđ 61.450.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTCN - CHỐNG NỔ | QLTCN - 4P20

Quạt ly tâm chống cháy nổ QLTCN-4P20

97.110.000 vnđ 107.900.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P1.5 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm cao áp Inox-304 QLT2P15

56.220.000 vnđ 62.475.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P15 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm trung áp Inox-304 QLT-4P15

54.630.000 vnđ 60.700.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP | QLT-6P15 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm thấp áp Inox-304 QLT-6P15

73.750.000 vnđ 81.950.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P30

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P30

66.720.000 vnđ 74.140.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P20 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm cao áp Inox-304 QLT-2P20

72.040.000 vnđ 80.050.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P20 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm trung áp Inox-304 QLT-4P20

74.360.000 vnđ 82.625.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP | QLT-6P20 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm thấp áp Inox-304 QLT-6P20

97.470.000 vnđ 108.300.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P40

Quạt ly tâm gián tiếp QLTG-4P40

83.570.000 vnđ 92.860.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P25 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm cao áp Inox-304 QLT-2P25

87.770.000 vnđ 97.525.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P25 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm trung áp Inox-304 QLT-4P25

94.050.000 vnđ 104.500.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P30 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm cao áp Inox-304 QLT-2P30

99.020.000 vnđ 110.025.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P50 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P50

60.250.000 vnđ 66.950.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 50 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P75 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P75

99.000.000 vnđ 110.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 75 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG(CA)-2P20

Quạt ly tâm gián tiếp cao áp QLTG(CA)-2P20

54.550.000 vnđ 60.620.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG(CA)-2P25

Quạt ly tâm gián tiếp cao áp QLTG(CA)-2P25

63.840.000 vnđ 70.940.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P15 (INOX-304)

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P15

51.590.000 vnđ 57.325.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG(CA)-2P30

Quạt ly tâm gián tiếp cao áp QLTG(CA)-2P30

74.470.000 vnđ 82.750.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P20 (INOX-304)

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P20

60.930.000 vnđ 67.700.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG(CA)-2P40

Quạt ly tâm gián tiếp cao áp QLTG(CA)-2P40

91.840.000 vnđ 102.050.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

QUAT CÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG - HÙNG VƯƠNG

QUẠT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - HÙNG VƯƠNG

THIẾT BỊ LƯU THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP - HÙNG VƯƠNG