Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
THIẾT BỊ ĐIỆN
Banner
TOSHIBA | BẢNG BÁO GIÁ - HÙNG VƯƠNG

TOSHIBA IE3 |

TOSHIBA IE3 |

3.358.217 đ

Công suất: 0.75 - 55 kW
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
DEKTON | DK-2500

Máy xịt rửa DK-2500

Máy xịt rửa DK-2500

1.750.000 đ

Công suất: 2.500 - W
Bảo hành: 6 Tháng
free ship
MITSUBISHI | MDS-11T

Máy phát điện MDS-11T

Máy phát điện MDS-11T

151.700.000 đ

Công suất: 10kVA - 8 kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MAKITA | FJ203DZL

Áo khoác Pin

Áo khoác Pin

2.903.000 đ

Công suất: 34/25/14H
Bảo hành: 6 Tháng
free ship
AMAXTOOLS | AMG-2000

Máy xịt rửa mới AMG-2000

Máy xịt rửa mới AMG-2000

2.640.000 đ

Công suất: 2.000 - W
Bảo hành: 6 Tháng
free ship
MITSUBISHI | MDS-16T

Máy phát điện MDS-16T

Máy phát điện MDS-16T

158.800.000 đ

Công suất: 15kVA - 12 kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TOSHIBA | X754FTMM7FS_4P-0.75kW-380V-IE3-VN

Motor Toshiba

Motor Toshiba

Liên hệ

Công suất: 0.75 - kW
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
MAKTITA | DF330DWE

Khoan, vặn vít dùng pin

Khoan, vặn vít dùng pin

2.994.000 đ

Công suất: 1.8 - V
Bảo hành: 6 Tháng
free ship
MITSUBISHI | MDS-22T

Máy phát điện MDS-22T

Máy phát điện MDS-22T

183.700.000 đ

Công suất: 20kVA - 16 kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TOSHIBA | X752SDMT7GT_2P-0.75kW-380V-IEC-B35-TRS

Motor Toshiba

Motor Toshiba

Liên hệ

Công suất: 0.75 - kW
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
WILO | PH-045E

Bơm tuần hoàn nước

Bơm tuần hoàn nước

1.309.000 đ

Công suất: 0.04 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MAKITA | 4100KB

Máy cắt đá gạch

Máy cắt đá gạch

2.204.000 đ

Công suất: 1400 - W
Bảo hành: 6 Tháng
free ship
TOSHIBA | Y112FTMM7FS_2P-1.1kW-380V-IE3-VN

Motor Toshiba

Motor Toshiba

3.732.109 đ

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
MITSUBISHI | MDS-33T

Máy phát điện MDS-33T

Máy phát điện MDS-33T

212.400.000 đ

Công suất: 30kVA - 24 kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MITSUBISHI | MDS-44T

Máy phát điện MDS-44T

Máy phát điện MDS-44T

230.000.000 đ

Công suất: 40kVA - 32 kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MAKITA | 6905B

Máy siết bu long

Máy siết bu long

8.992.000 đ

Công suất: 440 - W
Bảo hành: 6 Tháng
free ship
TOSHIBA | Y154FTMM7FS_4P-1.5kW-380V-IE3-VN

Motor Toshiba

Motor Toshiba

Liên hệ

Công suất: 1.5 - kW
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
MAKITA | HM0810

Máy đục bê tông

Máy đục bê tông

7.657.000 đ

Công suất: 900 - W
Bảo hành: 6 Tháng
free ship
MITSUBISHI | MDS-55T

Máy phát điện MDS-55T

Máy phát điện MDS-55T

289.600.000 đ

Công suất: 50kVA - 40 kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TOSHIBA | 0034FTMM7FS_4P-3kW-380V-IE3-VN

Motor Toshiba

Motor Toshiba

Liên hệ

Công suất: 3 - kW
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
MAKITA | 1804N

Máy bào

Máy bào

10.164.000 đ

Công suất: 960 - W
Bảo hành: 6 Tháng
free ship
MITSUBISHI | MDS-66T

Máy phát điện MDS-66T

Máy phát điện MDS-66T

317.500.000 đ

Công suất: 60kVA - 48 kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TOSHIBA | 0554FTMN7FS_4P-55kW-380V-IE3-VN

Motor Toshiba

Motor Toshiba

Liên hệ

Công suất: 4P-55 - kW
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
TOSHIBA | Y554FTMM7FS_4P-5.5kW-380V-IE3-VN

Motor Toshiba

Motor Toshiba

Liên hệ

Công suất: 4P-5.5 - kW
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
WILO | PW-175E

Bơm hút chân không

Bơm hút chân không

2.888.600 đ

Công suất: 0.13 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MITSUBISHI | MDS-110T

Máy phát điện MDS-110T

Máy phát điện MDS-110T

352.900.000 đ

Công suất: 100kVA - 80 kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TOSHIBA | 0116FTMS7FS_6P-11KW-200220V-IE3-VN

Motor Toshiba

Motor Toshiba

Liên hệ

Công suất: 6P-11 - kW
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
WILO | PB-088EA

Bơm tăng áp điện tử

Bơm tăng áp điện tử

2.046.000 đ

Công suất: 0.07 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MITSUBISHI | MDS-2250T

Máy phát điện MDS-2250T

Máy phát điện MDS-2250T

4.811.000.000 đ

Công suất: 2.100kVA - 1.680 kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TOSHIBA | 0154FTMT7FS_4P-15kW-380V-IE3-VN

Motor Toshiba

Motor Toshiba

Liên hệ

Công suất: 4P-15 - kW
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
WILO | PUN-250E

Bơm cấp nước

Bơm cấp nước

3.190.000 đ

Công suất: 0.25 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TOSHIBA | 0184FTMN7FS_4P-18.5kW-380V- IE3-VN

Motor Toshiba

Motor Toshiba

Liên hệ

Công suất: 4P-18.5 - kW
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
WILO | PD-300EA

Bơm chìm nước sạch

Bơm chìm nước sạch

4.055.000 đ

Công suất: 0.3 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Đối tác Rochdale Spears
© Hv19-sー05-08T11T12 / 2018 |ー2020 All Rights Reserved
  • Skype
  • Facebook
  • Youtube

THIẾT BỊ CẦM TAY MAKITA - BOSCH || MÁY BƠM WILO ĐỨC ||

Dụng cụ cầm tay - Hùng Vương

Máy khoan công nghiệp - Hùng Vương