Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
Sản phẩm | SOFFNET
Banner
SOFFNET | FSPS-50

Quạt đứng phun sương FSPS-50

Quạt đứng phun sương FSPS-50

3.930.000 đ

Công suất: 130 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FSPS-60

Quạt đứng phun sương FSPS-60

Quạt đứng phun sương FSPS-60

3.980.000 đ

Công suất: 150 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FSPS-65

Quạt đứng phun sương FBPS-65

Quạt đứng phun sương FBPS-65

4.070.000 đ

Công suất: 230 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FSPS-75

Quạt đứng phun sương FBPS-75

Quạt đứng phun sương FBPS-75

4.190.000 đ

Công suất: 280 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FBPS-50

Quạt treo phun sương FBPS-50

Quạt treo phun sương FBPS-50

3.820.000 đ

Công suất: 130 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FBPS-60

Quạt treo phun sương FBPS-60

Quạt treo phun sương FBPS-60

3.920.000 đ

Công suất: 150 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FBPS-65

Quạt treo phun sương FBPS-65

Quạt treo phun sương FBPS-65

4.020.000 đ

Công suất: 230 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FBPS-75

Quạt treo phun sương FBPS-75

Quạt treo phun sương FBPS-75

Liên hệ

Công suất: 280 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FS-60

Quạt đứng FS 60

Quạt đứng FS 60

1.460.000 đ

Công suất: 150 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FS-65

Quạt đứng FS 65

Quạt đứng FS 65

1.550.000 đ

Công suất: 230 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FS-75

Quạt đứng SF 75

Quạt đứng SF 75

1.660.000 đ

Công suất: 280 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FB-60

Quạt treo tường FB 60

Quạt treo tường FB 60

1.290.000 đ

Công suất: 150 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FB-65

Quạt treo tường FB 65

Quạt treo tường FB 65

1.350.000 đ

Công suất: 230 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FB-75

Quạt treo tường FB 75

Quạt treo tường FB 75

1.480.000 đ

Công suất: 280 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | ỐNG GIÓ MỀM

Ống gió simili

Ống gió simili

800.000 đ

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SHT-20

Quạt hút tròn SHT20

Quạt hút tròn SHT20

1.500.000 đ

Công suất: 230 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SHT-25

Quạt hút tròn SHT-25

Quạt hút tròn SHT-25

1.670.000 đ

Công suất: 320 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SHT-30

Quạt hút tròn SHT30

Quạt hút tròn SHT30

2.000.000 đ

Công suất: 520 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SHT-35

Quạt hút tròn SHT-35

Quạt hút tròn SHT-35

3.030.000 đ

Công suất: 750 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SHT-40

Quạt hút tròn SHT40

Quạt hút tròn SHT40

3.800.000 đ

Công suất: 1.100 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SHT-45

Quạt hút tròn SHT-45

Quạt hút tròn SHT-45

4.480.000 đ

Công suất: 1.500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FA10-30

Quạt vuông FA10-30

Quạt vuông FA10-30

820.000 đ

Công suất: 45 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FA10-35

Quạt vuông FA10-35

Quạt vuông FA10-35

1.050.000 đ

Công suất: 100 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FA10-40

Quạt vuông FA10-40

Quạt vuông FA10-40

1.230.000 đ

Công suất: 150 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Đối tác Rochdale Spears
© Hv19-s/ 2018 | 2020 All Rights Reserved
  • Skype
  • Wechat
  • Messenger
  • Facebook
  • Youtube

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN HÙNG VƯƠNG ー QUẠT CÔNG NGHIỆP ー MÁY LẠNH DI ĐỘNG ー ||

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

QUẠT CÔNG NGHIỆP | QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP | QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP | QUẠT TREO TƯỜNG CÔNG NGHIỆP |