Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
VIII - Máy Hút Ẩm Công Nghiệp FujiE Nhật Bản
Banner
FUJIE JAPAN | HM-160

Máy hút ẩm công nghiệp HM-160

Máy hút ẩm công nghiệp HM-160

44.000.000 đ

Công suất: 4.5 - kW
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE JAPAN | HM-240

Máy hút ẩm công nghiệp HM-240

Máy hút ẩm công nghiệp HM-240

59.000.000 đ

Công suất: 5.5 - kW
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE JAPAN | HM-500

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-500

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-500

95.000.000 đ

Công suất: 8 - kW
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE JAPAN | HM-160BH

Máy hút ẩm công nghiệp HM-160BH

Máy hút ẩm công nghiệp HM-160BH

49.000.000 đ

Công suất: 4.5 - kW
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE JAPAN | HM-240BH

Máy hút ẩm công nghiệp HM-240BH

Máy hút ẩm công nghiệp HM-240BH

65.000.000 đ

Công suất: 5.9 - kW
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE JAPAN | HM-500BH

Máy hút ẩm công nghiệp HM-500BH

Máy hút ẩm công nghiệp HM-500BH

100.000.000 đ

Công suất: 11 - kW
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE JAPAN | HM-1800DN

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1800DN

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1800DN

26.500.000 đ

Công suất: 3.200 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE JAPAN | HM-1800DS

Máy hút ẩm công nghiệp HM-1800DS

Máy hút ẩm công nghiệp HM-1800DS

26.500.000 đ

Công suất: 3.200 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE JAPAN | HM-6180EB

Máy hút ẩm công nghiệp HM-6180EB

Máy hút ẩm công nghiệp HM-6180EB

34.190.000 đ

Công suất: 3.000 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE JAPAN | HM-2408D

Máy hút ẩm công nghiệp HM-2408D

Máy hút ẩm công nghiệp HM-2408D

44.690.000 đ

Công suất: 4.000 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE JAPAN | HM-2408DS

Máy hút ẩm công nghiệp HM-2408DS

Máy hút ẩm công nghiệp HM-2408DS

46.900.000 đ

Công suất: 4.000 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE JAPAN | HM-2500DN

Máy hút ẩm công nghiệp HM-2500DN

Máy hút ẩm công nghiệp HM-2500DN

47.500.000 đ

Công suất: 4.150 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE JAPAN | HM-360EB

Máy hút ẩm công nghiệp HM-360EB

Máy hút ẩm công nghiệp HM-360EB

56.900.000 đ

Công suất: 7.200 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE JAPAN | HM6480EB

Máy hút ẩm công nghiệp HM6480EB

Máy hút ẩm công nghiệp HM6480EB

73.500.000 đ

Công suất: 4.150 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE JAPAN | HM-5400DN

Máy hút ẩm công nghiệp HM-5400DN

Máy hút ẩm công nghiệp HM-5400DN

73.800.000 đ

Công suất: 5.300 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
  • Đối tác Rochdale Spears
© Hv19-s/ 2018 | 2020 All Rights Reserved
  • Skype
  • Wechat
  • Messenger
  • Facebook
  • Youtube

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-5400DN - Hùng Vương

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-5400DN - Hùng Vương