X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

E - Miệng Gió Nhựa Abs
Banner
MIỆNG GIÓ ABS | FK-C-100

Miệng gió tươi tròn nhựa Abs FK-C-100

68.300 vnđ 75.900 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MIỆNG GIÓ ABS | FK-C-150

Miệng gió tươi tròn nhựa Abs FK-C-150

140.500 vnđ 156.200 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MIỆNG GIÓ ABS | FK-C-200

Miệng gió tươi tròn nhựa Abs FK-C-200

218.600 vnđ 243.100 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VAN KHÓA BƯỚM | HV-200

Van khóa bướm nhựa Abs HV-200 (8in)

94.000 vnđ 104.500 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VAN KHÓA BƯỚM | HV-250

Van khóa bướm nhựa Abs HV-250 (10in)

105.400 vnđ 117.150 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VAN KHÓA BƯỚM | HV-300

Van khóa bướm nhựa Abs HV-300 (12in)

115.800 vnđ 128.700 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MIỆNG GIÓ ABS | 603 (201A)

Khung lưới hồi 603 (201A)

274.200 vnđ 304.700 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MIỆNG GIÓ ABS | 112C

Miệng gió hồi có lưới 603 (112C)

616.700 vnđ 685.300 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MIỆNG GIÓ ABS | 112A

Miệng gió hồi có lưới 603 (112A)

616.700 vnđ 685.300 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MIỆNG GIÓ ABS | 108A

Miệng gió khuếch tán 603 nhựa Abs 108A

604.800 vnđ 672.100 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MIỆNG GIÓ ABS | 107D

Miệng gió khuếch tán 300 nhựa Abs 107D

148.500 vnđ 165.000 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MIỆNG GIÓ ABS | 107B

Miệng gió khuếch tán 400 nhựa Abs 107B

246.500 vnđ 273.900 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MIỆNG GIÓ ABS | 107A

Miệng gió khuếch tán 450 nhựa Abs 107A

274.200 vnđ 304.700 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MIỆNG GIÓ ABS | 108D

Miệng gió khuếch tán 500 nhựa Abs 108D

300.900 vnđ 334.400 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MIỆNG GIÓ ABS | 108C

Miệng gió khuếch tán 600 nhựa Abs 108C

410.800 vnđ 456.500 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MIỆNG GIÓ ABS | FK-L-100

Miệng gió tươi chống mưa FK-L-100

68.300 vnđ 75.900 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MIỆNG GIÓ ABS | FK-L-125

Miệng gió tươi chống mưa FK-L-125

96.000 vnđ 106.700 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MIỆNG GIÓ ABS | FK-L-150

Miệng gió tươi chống mưa FK-L-150

122.700 vnđ 136.400 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MIỆNG GIÓ ABS | FK-A-80

Miệng gió tươi nhựa Abs FK-A-80

65.700 vnđ 73.000 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MIỆNG GIÓ ABS | FK-A-100

Miệng gió tươi nhựa Abs FK-A-100

68.300 vnđ 75.900 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MIỆNG GIÓ ABS | FK-A-150

Miệng gió tươi nhựa Abs FK-A-150

122.700 vnđ 136.400 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NẮP CHE INOX | FK-E-80

Nắp che ngoài lọc bụi Inox FK-E 80

72.000 vnđ 80.000 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NẮP CHE INOX | FK-E-100

Nắp che ngoài lọc bụi Inox FK-E 100

81.600 vnđ 90.750 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NẮP CHE INOX | FK-E-150

Nắp che ngoài lọc bụi Inox FK-E 150

126.200 vnđ 140.250 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NẮP CHE INOX | FK-E-200

Nắp che ngoài lọc bụi Inox FK-E 200

348.900 vnđ 387.750 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NẮP CHE INOX | FK-E-250

Nắp che ngoài lọc bụi Inox FK-E 250

683.100 vnđ 759.000 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NẮP CHE INOX | FK-E-350

Nắp che ngoài lọc bụi Inox FK-E 300

740.500 vnđ 822.800 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MIỆNG GIÓ ABS | DP150

Đầu phun tròn nhựa Abs xoay 360° độ DP150

400.900 vnđ 445.500 (Giảm: -10%)

Công suất: 800 - CMH
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MIỆNG GIÓ ABS | DP200

Đầu phun tròn nhựa Abs xoay 360° độ DP200

564.300 vnđ 627.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1094 - CMH
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MIỆNG GIÓ ABS | DP250

Đầu phun tròn nhựa Abs xoay 360° độ DP250

772.200 vnđ 858.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1368 - CMH
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MIỆNG GIÓ ABS | DP300

Đầu phun tròn nhựa Abs xoay 360° độ DP300

1.009.000 vnđ 1.122.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1680 - CMH
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MIỆNG GIÓ ABS | DP350

Đầu phun tròn nhựa Abs xoay 360° độ DP350

1.247.000 vnđ 1.386.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2480 - CMH
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MIỆNG GIÓ ABS | DP400

Đầu phun tròn nhựa Abs xoay 360° độ DP400

1.410.000 vnđ 1.567.500 (Giảm: -10%)

Công suất: 2710 - CMH
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

Miệng gió nhựa - Cửa gió nhựa ABS - Hùng Vương

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

Miệng gió nhựa - Cửa gió nhựa ABS - Hùng Vương