Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
4 - QUẠT THÔNG GIÓ VUÔNG
Banner
DASIN | KVF-1845

Quạt thông gió KVF1845

Quạt thông gió KVF1845

2.390.300 đ

Công suất: 135 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
DASIN | KVF-2460

Quạt thông gió KVF2460

Quạt thông gió KVF2460

3.586.000 đ

Công suất: 270 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
DASIN | KVF-3076

Quạt thông gió KVF3076

Quạt thông gió KVF3076

4.334.000 đ

Công suất: 450 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
SOFFNET | FA10-30

Quạt vuông FA10-30

Quạt vuông FA10-30

820.000 đ

Công suất: 45 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FA10-35

Quạt vuông FA10-35

Quạt vuông FA10-35

1.050.000 đ

Công suất: 100 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FA10-40

Quạt vuông FA10-40

Quạt vuông FA10-40

1.230.000 đ

Công suất: 150 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DASIN | KVF-1025

Quạt thông gió KVF1025

Quạt thông gió KVF1025

672.000 đ

Công suất: 32 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
HV19 | 30MM

Quạt vuông xanh 30 CM

Quạt vuông xanh 30 CM

630.000 đ

Công suất: 120 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HV19 | 90MM

Quạt vuông xanh 90 CM

Quạt vuông xanh 90 CM

3.990.000 đ

Công suất: 1.100 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
  • Đối tác Rochdale Spears
© Hv19-s/ 2018 | 2020 All Rights Reserved
  • Skype
  • Wechat
  • Messenger
  • Facebook
  • Youtube

QUẠT THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP | HÙNG VƯƠNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

QUẠT THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP | HÙNG VƯƠNG