Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
X Close

ĐĂNG KÝ

Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

25 - QUẠT THÔNG GIÓ NỐI ỐNG DẠNG HỘP
Banner
NANYOO | DPT10-12B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT10-12B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT10-12B

1.716.000 vnđ 2.190.000 (Giảm: -22%)

Công suất: 21 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT10-24B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT10-24B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT10-24B

1.980.000 vnđ 2.490.000 (Giảm: -20%)

Công suất: 52 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT15-32B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT15-32B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT15-32B

2.816.000 vnđ 3.710.000 (Giảm: -24%)

Công suất: 40 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT15-42B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT15-42B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT15-42B

3.300.000 vnđ 4.470.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 100 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT20-54B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT20-54B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT20-54B

4.499.999 vnđ 6.080.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 135 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT20-54C

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT20-54C

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT20-54C

5.038.000 vnđ 6.830.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 170 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT20-65B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT20-65B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT20-65B

5.759.600 vnđ 7.840.000 (Giảm: -27%)

Công suất: 255 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT20-75B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT20-75B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT20-75B

6.419.600 vnđ 8.680.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 320 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT25-76B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT25-76B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT25-76B

7.436.000 vnđ 10.090.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 350 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT25-76C

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT25-76C

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT25-76C

8.250.000 vnđ 11.250.000 (Giảm: -27%)

Công suất: 400 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT25-76D

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT25-76D

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT25-76D

8.998.000 vnđ 12.200.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 500 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT25-76E

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT25-76E

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT25-76E

9.592.000 vnđ 12.970.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 550 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | KTJ 25-20

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ 25-20

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ 25-20

7.018.000 vnđ 9.520.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | KTJ 25-20D

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ 25-20D

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ 25-20D

7.150.000 vnđ 9.690.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | KTJ23-32

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ23-32

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ23-32

8.360.000 vnđ 11.350.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 580 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | KTJ23-32D

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ23-32D

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ23-32D

8.519.500 vnđ 11.560.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 660 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | KTJ25-42

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ25-42

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ25-42

10.439.000 vnđ 14.180.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 840 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | KTJ25-42D

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ25-42D

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ25-42D

10.560.000 vnđ 14.330.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 780 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | KTJ28-52

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ28-52

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ28-52

11.935.000 vnđ 16.250.000 (Giảm: -27%)

Công suất: 750 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | KTJ31-62

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ31-62

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ31-62

12.650.000 vnđ 17.190.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 1100 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | KTJ31-72

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ31-72

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ31-72

13.750.000 vnđ 18.740.000 (Giảm: -27%)

Công suất: 1500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | KTJ31-82

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ31-82

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ31-82

14.099.800 vnđ 19.170.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 1500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | KTJ35-100

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ35-100

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ35-100

16.720.000 vnđ 22.880.000 (Giảm: -27%)

Công suất: 2200 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | KTJ35-120

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ35-120

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ35-120

19.800.000 vnđ 26.980.000 (Giảm: -27%)

Công suất: 2500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 - 2020 All rights reserved | Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - Tell 0919 106 106
  • icon zalo Zalo
  • Skype
  • Wechat
  • Messenger
  • Facebook
  • Youtube
Chỉ đường

QUẠT THÔNG GIÓ NỐI ỐNG DẠNG HỘP CABINET NANYOO

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

QUẠT THÔNG GIÓ NỐI ỐNG DẠNG HỘP CABINET NANYOO