X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

25 - QUẠT THÔNG GIÓ NỐI ỐNG DẠNG HỘP
Banner
PANASONIC | FV‑01NAP1

Quạt hút Cabinet Panasonic FV‑01NAP1

8.124.600 vnđ 12.500.000 (Giảm: -35%)

Công suất: 10 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑12NS3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑12NS3

2.640.000 vnđ 3.100.000 (Giảm: -15%)

Công suất: 18 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑15NS3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑15NS3

3.402.300 vnđ 4.100.000 (Giảm: -17%)

Công suất: 33 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑18NS3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑18NS3

4.059.000 vnđ 4.900.000 (Giảm: -17%)

Công suất: 60 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑18NF3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑18NF3

4.950.000 vnđ 5.990.000 (Giảm: -17%)

Công suất: 91 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑20NS3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑20NS3

6.138.000 vnđ 7.400.000 (Giảm: -17%)

Công suất: 120 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑23NL3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑23NL3

7.458.000 vnđ 8.990.000 (Giảm: -17%)

Công suất: 230 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑25NS3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑25NS3

9.878.000 vnđ 11.900.000 (Giảm: -17%)

Công suất: 345 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑25NF3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑25NF3

11.220.000 vnđ 13.600.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 390 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | DPT10-12B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT10-12B

1.716.000 vnđ 2.190.000 (Giảm: -22%)

Công suất: 21 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT10-24B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT10-24B

1.980.000 vnđ 2.490.000 (Giảm: -20%)

Công suất: 52 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT15-32B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT15-32B

2.816.000 vnđ 3.710.000 (Giảm: -24%)

Công suất: 40 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT15-42B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT15-42B

3.300.000 vnđ 4.470.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 100 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT20-54B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT20-54B

4.499.999 vnđ 6.080.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 135 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT20-54C

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT20-54C

5.038.000 vnđ 6.830.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 170 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT20-65B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT20-65B

5.759.600 vnđ 7.840.000 (Giảm: -27%)

Công suất: 255 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT20-75B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT20-75B

6.419.600 vnđ 8.680.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 320 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT25-76B

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT25-76B

7.436.000 vnđ 10.090.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 350 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT25-76C

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT25-76C

8.250.000 vnđ 11.250.000 (Giảm: -27%)

Công suất: 400 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT25-76D

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT25-76D

8.998.000 vnđ 12.200.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 500 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT25-76E

Quạt thông gió nối ống dạng hộp DPT25-76E

9.592.000 vnđ 12.970.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 550 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | KTJ 25-20

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ 25-20

7.018.000 vnđ 9.520.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | KTJ 25-20D

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ 25-20D

7.150.000 vnđ 9.690.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | KTJ23-32

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ23-32

8.360.000 vnđ 11.350.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 580 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | KTJ23-32D

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ23-32D

8.519.500 vnđ 11.560.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 660 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | KTJ25-42

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ25-42

10.439.000 vnđ 14.180.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 840 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | KTJ25-42D

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ25-42D

10.560.000 vnđ 14.330.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 780 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | KTJ28-52

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ28-52

11.935.000 vnđ 16.250.000 (Giảm: -27%)

Công suất: 750 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | KTJ31-62

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ31-62

12.650.000 vnđ 17.190.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 1100 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | KTJ31-72

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ31-72

13.750.000 vnđ 18.740.000 (Giảm: -27%)

Công suất: 1500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | KTJ31-82

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ31-82

14.099.800 vnđ 19.170.000 (Giảm: -26%)

Công suất: 1500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | KTJ35-100

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ35-100

16.720.000 vnđ 22.880.000 (Giảm: -27%)

Công suất: 2200 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | KTJ35-120

Quạt thông gió nối ống dạng hộp KTJ35-120

19.800.000 vnđ 26.980.000 (Giảm: -27%)

Công suất: 2500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 - 2021 All rights reserved | Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - Tell (+84) 919 106 106
  • icon zalo Zalo
  • Skype
  • Wechat
  • Messenger
  • Facebook
  • Youtube
Chỉ đường

QUẠT THÔNG GIÓ NỐI ỐNG DẠNG HỘP CABINET NANYOO

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

QUẠT THÔNG GIÓ NỐI ỐNG DẠNG HỘP CABINET NANYOO