Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
X Close

ĐĂNG KÝ

Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

13 - QUẠT HÚT LY TÂM
Banner
QLT - PHÒNG CHỐNG NỔ | BÁO GIÁ

BẢNG GIÁ chính thức QLT - PHÒNG CHỐNG NỔ

BẢNG GIÁ chính thức QLT - PHÒNG CHỐNG NỔ

10.500.000 vnđ

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - PHÒNG CHỐNG NỔ | QLT - 4P01

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P01

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P01

10.500.000 vnđ

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - PHÒNG CHỐNG NỔ | QLT - 4P02

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P02

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P02

12.600.000 vnđ

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - PHÒNG CHỐNG NỔ | QLT - 4P05

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P03

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P03

16.600.000 vnđ

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - PHÒNG CHỐNG NỔ | QLT - 4P05

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P05

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P05

20.600.000 vnđ

Công suất: 05 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - PHÒNG CHỐNG NỔ | QLT - 4P7.5

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P7.5

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P7.5

28.500.000 vnđ

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - PHÒNG CHỐNG NỔ | QLT - 4P10

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P10

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P10

34.500.000 vnđ

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - PHÒNG CHỐNG NỔ | QLT - 4P15

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P15

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P15

51.300.000 vnđ

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - PHÒNG CHỐNG NỔ | QLT - 4P20

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P20

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P20

66.600.000 vnđ

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - PHÒNG CHỐNG NỔ | QLT - 4P25

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P25

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P25

88.000.000 vnđ

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - PHÒNG CHỐNG NỔ | QLT - 4P30

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P30

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P30

103.600.000 vnđ

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - PHÒNG CHỐNG NỔ | QLT - 4P40

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P40

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P40

127.000.000 vnđ

Công suất: 40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P01

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC - 2P01

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC - 2P01

3.700.000 vnđ

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P02

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC - 2P02

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC - 2P02

4.400.000 vnđ

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P03

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC - 2P03

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC - 2P03

6.200.000 vnđ

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P05

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC - 2P05

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC - 2P05

7.300.000 vnđ

Công suất: 5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P7.5

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC - 2P7.5

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC - 2P7.5

12.100.000 vnđ

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P10

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC - 2P10

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC - 2P10

15.100.000 vnđ

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P15

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC - 2P15

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC - 2P15

20.700.000 vnđ

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P20

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC - 2P20

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC - 2P20

24.500.000 vnđ

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P25

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC - 2P25

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC - 2P25

28.500.000 vnđ

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP | BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ chính thức QLT - THẤP ÁP

BẢNG GIÁ chính thức QLT - THẤP ÁP

3.852.000 vnđ

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP |QLT-6P0.5

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P0.5

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P0.5

3.852.000 vnđ

Công suất: 1/2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP |QLT-6P01

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P01

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P01

5.124.000 vnđ

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP |QLT-6P02

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P02

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P02

6.756.000 vnđ

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP |QLT-6P03

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P03

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P03

8.616.000 vnđ

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP |QLT-6P05

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P05

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P05

11.640.000 vnđ

Công suất: 5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP |QLT-6P7.5

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P7.5

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P7.5

13.392.000 vnđ

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP |QLT-6P10

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P10

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P10

22.008.000 vnđ

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP |QLT-6P15

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P15

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P15

25.032.000 vnđ

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP |QLT-6P20

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P20

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P20

28.524.000 vnđ

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP |QLT-6P25

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P25

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P25

31.176.000 vnđ

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP |QLT-6P30

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P30

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P30

37.440.000 vnđ

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 - 2020 All rights reserved | Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - Tell 0919 106 106
  • icon zalo Zalo
  • Skype
  • Wechat
  • Messenger
  • Facebook
  • Youtube
Chỉ đường

NPP - QUẠT HÚT LY TÂM | HÙNG VƯƠNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

NPP - QUẠT HÚT LY TÂM | HÙNG VƯƠNG