X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

13 - QUẠT HÚT LY TÂM
Banner
QLT - PHÒNG CHỐNG NỔ | BÁO GIÁ

BẢNG GIÁ chính thức QLT - PHÒNG CHỐNG NỔ

11.000.000 vnđ 12.587.000 (Giảm: -13%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - PHÒNG CHỐNG NỔ | QLT - 4P01

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P01

11.000.000 vnđ 12.587.000 (Giảm: -13%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - PHÒNG CHỐNG NỔ | QLT - 4P02

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P02

13.000.000 vnđ 15.107.000 (Giảm: -14%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - PHÒNG CHỐNG NỔ | QLT - 4P05

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P03

17.000.000 vnđ 19.580.000 (Giảm: -13%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - PHÒNG CHỐNG NỔ | QLT - 4P05

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P05

21.000.000 vnđ 24.064.000 (Giảm: -13%)

Công suất: 05 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - PHÒNG CHỐNG NỔ | QLT - 4P7.5

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P7.5

29.000.000 vnđ 33.288.000 (Giảm: -13%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - PHÒNG CHỐNG NỔ | QLT - 4P10

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P10

36.000.000 vnđ 40.559.000 (Giảm: -11%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - PHÒNG CHỐNG NỔ | QLT - 4P15

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P15

54.000.000 vnđ 60.139.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - PHÒNG CHỐNG NỔ | QLT - 4P20

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P20

70.000.000 vnđ 77.766.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - PHÒNG CHỐNG NỔ | QLT - 4P25

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P25

92.000.000 vnđ 102.941.000 (Giảm: -11%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - PHÒNG CHỐNG NỔ | QLT - 4P30

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P30

108.000.000 vnđ 120.845.000 (Giảm: -11%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - PHÒNG CHỐNG NỔ | QLT - 4P40

Quạt ly tâm phòng nổ QLT-4P40

133.000.000 vnđ 148.196.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P01

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC - 2P01

3.900.000 vnđ 4.406.000 (Giảm: -11%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P02

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC - 2P02

4.600.000 vnđ 5.150.000 (Giảm: -11%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P03

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC - 2P03

6.500.000 vnđ 7.226.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P05

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC - 2P05

7.700.000 vnđ 8.569.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P7.5

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC - 2P7.5

12.000.000 vnđ 14.196.000 (Giảm: -15%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P10

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC - 2P10

15.000.000 vnđ 17.626.000 (Giảm: -15%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P15

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC - 2P15

21.000.000 vnđ 24.231.000 (Giảm: -13%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P20

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC - 2P20

25.000.000 vnđ 28.626.000 (Giảm: -13%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC - 2P25

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC - 2P25

29.000.000 vnđ 33.288.000 (Giảm: -13%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP | BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ chính thức QLT - THẤP ÁP

3.900.000 vnđ 4.362.000 (Giảm: -11%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP | QLT-6P0.5

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P0.5

3.900.000 vnđ 4.362.000 (Giảm: -11%)

Công suất: 1/2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP | QLT-6P01

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P01

5.100.000 vnđ 5.683.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP | QLT-6P02

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P02

6.700.000 vnđ 7.492.000 (Giảm: -11%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP | QLT-6P03

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P03

8.900.000 vnđ 9.967.000 (Giảm: -11%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP | QLT-6P05

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P05

13.000.000 vnđ 14.962.000 (Giảm: -13%)

Công suất: 5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP | QLT-6P7.5

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P7.5

16.000.000 vnđ 18.048.000 (Giảm: -11%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP | QLT-6P10

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P10

22.000.000 vnđ 24.420.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP | QLT-6P15

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P15

28.000.000 vnđ 30.785.000 (Giảm: -9%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP | QLT-6P20

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P20

34.000.000 vnđ 38.694.000 (Giảm: -12%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP | QLT-6P25

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P25

42.000.000 vnđ 46.764.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP | QLT-6P30

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P30

46.000.000 vnđ 51.726.000 (Giảm: -11%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 - 2021 All rights reserved | Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - Tell (+84) 919 106 106
  • icon zalo Zalo
  • Skype
  • Wechat
  • Messenger
  • Facebook
  • Youtube
Chỉ đường

NPP - QUẠT HÚT LY TÂM | HÙNG VƯƠNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

NPP - QUẠT HÚT LY TÂM | HÙNG VƯƠNG