X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

X - Cổ Dê Đai Siết Inox-304
Banner
CỔ DÊ | DN60

Đai siết cổ dê Inox-304 phi 60MM

22.000 vnđ 24.420 (Giảm: -10%)

Công suất: D60 - MM
Bảo hành: Option
free ship
CỔ DÊ | DN75

Đai siết cổ dê Inox-304 phi 75MM

24.000 vnđ 26.640 (Giảm: -10%)

Công suất: D75 - MM
Bảo hành: Option
free ship
CỔ DÊ | DN100

Đai siết cổ dê Inox-304 phi 100MM

26.000 vnđ 28.860 (Giảm: -10%)

Công suất: D100 - MM
Bảo hành: Option
free ship
CỔ DÊ | DN125

Đai siết cổ dê Inox-304 phi 125MM

28.000 vnđ 31.080 (Giảm: -10%)

Công suất: D125 - MM
Bảo hành: Option
free ship
CỔ DÊ | DN150

Đai siết cổ dê Inox-304 phi 150MM

32.000 vnđ 35.520 (Giảm: -10%)

Công suất: D150 - MM
Bảo hành: Option
free ship
CỔ DÊ | DN175

Đai siết cổ dê Inox-304 phi 175MM

34.000 vnđ 37.740 (Giảm: -10%)

Công suất: D175 - MM
Bảo hành: Option
free ship
CỔ DÊ | DN200

Đai siết cổ dê Inox-304 phi 200MM

38.000 vnđ 42.180 (Giảm: -10%)

Công suất: D200 - MM
Bảo hành: Option
free ship
CỔ DÊ | DN250

Đai siết cổ dê Inox-304 phi 250MM

42.000 vnđ 46.620 (Giảm: -10%)

Công suất: D250 - MM
Bảo hành: Option
free ship
CỔ DÊ | DN300

Đai siết cổ dê Inox-304 phi 300MM

46.000 vnđ 51.060 (Giảm: -10%)

Công suất: D300 - MM
Bảo hành: Option
free ship
CỔ DÊ | DN350

Đai siết cổ dê Inox-304 phi 350MM

50.000 vnđ 55.500 (Giảm: -10%)

Công suất: D350 - MM
Bảo hành: Option
free ship
CỔ DÊ | DN400

Đai siết cổ dê Inox-304 phi 400MM

58.000 vnđ 64.380 (Giảm: -10%)

Công suất: D400 - MM
Bảo hành: Option
free ship
CỔ DÊ | DN450

Đai siết cổ dê Inox-304 phi 450MM

64.000 vnđ 71.040 (Giảm: -10%)

Công suất: D450 - MM
Bảo hành: Option
free ship
CỔ DÊ | DN500

Đai siết cổ dê Inox-304 phi 500MM

70.000 vnđ 77.700 (Giảm: -10%)

Công suất: D500 - MM
Bảo hành: Option
free ship
CỔ DÊ | DN550

Đai siết cổ dê Inox-304 phi 550MM

80.000 vnđ 88.800 (Giảm: -10%)

Công suất: D550 - MM
Bảo hành: Option
free ship
CỔ DÊ | DN600

Đai siết cổ dê Inox-304 phi 600MM

98.000 vnđ 108.700 (Giảm: -10%)

Công suất: D600 - MM
Bảo hành: Option
free ship
CỔ DÊ | DN650

Đai siết cổ dê Inox-304 phi 650MM

110.000 vnđ 122.000 (Giảm: -10%)

Công suất: D800 - MM
Bảo hành: Option
free ship
CỔ DÊ | DN700

Đai siết cổ dê Inox-304 phi 700MM

125.000 vnđ 138.700 (Giảm: -10%)

Công suất: D700 - MM
Bảo hành: Option
free ship
CỔ DÊ | DN750

Đai siết cổ dê Inox-304 phi 750MM

140.000 vnđ 155.400 (Giảm: -10%)

Công suất: D750 - MM
Bảo hành: Option
free ship
CỔ DÊ | DN800

Đai siết cổ dê Inox-304 phi 800MM

155.000 vnđ 172.000 (Giảm: -10%)

Công suất: D800 - MM
Bảo hành: Option
free ship
CỔ DÊ | DN850

Đai siết cổ dê Inox-304 phi 850MM

168.000 vnđ 186.400 (Giảm: -10%)

Công suất: D850 - MM
Bảo hành: Option
free ship
CỔ DÊ | DN1.000

Đai siết cổ dê Inox-304 phi 1.000MM

180.000 vnđ 199.800 (Giảm: -10%)

Công suất: D1.000 - MM
Bảo hành: Option
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- Cổ Dê Inox-304 ✔️Đai Siết Ống Gió | Hùng Vương

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- Cổ Dê Inox-304 ✔️Đai Siết Ống Gió | Hùng Vương