Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
Quạt Hút Di Động Công Nghiệp
HASAKI | HST20

Quạt hút tay xách

Quạt hút tay xách

1.400.000 đ

Công suất: 180 - W
Bảo hành: 12 tháng
free ship
HASAKI | HST30

Quạt hút xách tay

Quạt hút xách tay

1.850.000 đ

Công suất: 500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HASAKI | HST40

Quạt hút xách tay

Quạt hút xách tay

3.200.000 đ

Công suất: 1.100 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SHT-25

Quạt hút dạng tròn

Quạt hút dạng tròn

1.670.000 đ

Công suất: 130 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SHT-35

Quạt hút dạng tròn

Quạt hút dạng tròn

3.030.000 đ

Công suất: 800 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SHT-45

Quạt hút dạng tròn

Quạt hút dạng tròn

4.480.000 đ

Công suất: 1.500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DASIN | KIN - 200

Quạt hút di động

Quạt hút di động

3.608.000 đ

Công suất: 107 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
DASIN | KIN - 300

Quạt hút di động

Quạt hút di động

4.356.000 đ

Công suất: 265 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
DASIN | KIN - 500

Quạt hút di động

Quạt hút di động

5.280.000 đ

Công suất: 340 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
Đối tác Rochdale Spears
© Hv19-sー05-08T11T12 / 2018 |ー2020 All Rights Reserved
  • Skype
  • Facebook
  • Youtube

QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP DI ĐỘNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP DI ĐỘNG