Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
MÁY LẠNH NHÀ XƯỎNG
AIRREX | HSC-1370

Máy làm mát điểm

Máy làm mát điểm

Liên hệ

Công suất: 3.810 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MIDEA | AC100-18B

Máy làm mát không khí

Máy làm mát không khí

1.290.000 đ

Công suất: 60 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NAKATOMI | SAC - 407TC

Máy lạnh di động

Máy lạnh di động

19.800.000 đ

Công suất: 2.500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIRREX | HSC-2500

Máy làm mát điểm

Máy làm mát điểm

Liên hệ

Công suất: 6.150 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NAKATOMI | SAC - 4500

Máy lạnh di động

Máy lạnh di động

46.970.000 đ

Công suất: 4.500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIRREX | HSC-3500

Máy làm mát điểm

Máy làm mát điểm

Liên hệ

Công suất: 7.330 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MIDEA | AC120-15F

Máy làm mát không khí

Máy làm mát không khí

2.450.000 đ

Công suất: 60 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NAKATOMI | SAC - 6500

Máy lạnh di động

Máy lạnh di động

59.950.000 đ

Công suất: 6.500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIRREX | HSC-1070R

Máy làm mát điểm

Máy làm mát điểm

Liên hệ

Công suất: 1.28 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MIDEA | AC200-17JR

Máy làm mát không khí

Máy làm mát không khí

5.790.000 đ

Công suất: 200 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NAKATOMI | SAC - 1800

Máy lạnh di động

Máy lạnh di động

13.200.000 đ

Công suất: 1.8000 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HUAYIN | HS - 40B

Máy làm mát không khí

Máy làm mát không khí

Liên hệ

Công suất: 200 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIRREX | HSC-3600B

Máy làm mát điểm

Máy làm mát điểm

Liên hệ

Công suất: 10.550 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HUAYIN | NM18 - 100

Máy làm mát không khí

Máy làm mát không khí

Liên hệ

Công suất: 250 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NAKATOMI | SAC - 407ND

Máy lạnh di động

Máy lạnh di động

16.940.000 đ

Công suất: 2.500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIRREX | HSC-5000A

Máy làm mát điểm

Máy làm mát điểm

Liên hệ

Công suất: 17.580 W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HUAYIN | HS - 50B

Máy làm mát không khí

Máy làm mát không khí

4.680.900 đ

Công suất: 280 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NAKATOMI | SAC - 7500

Máy lạnh di động

Máy lạnh di động

86.900.000 đ

Công suất: 8.000 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
BLUE ELEPHANT | PW-F18C

Máy lạnh di động

Máy lạnh di động

9.000.000 đ

Công suất: 5300 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
BLUE ELEPHANT | PA-M07CC

Máy lạnh di động

Máy lạnh di động

16.000.000 đ

Công suất: 2050 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
BLUE ELEPHANT | PW-F085CP

Máy lạnh di động

Máy lạnh di động

19.250.000 đ

Công suất: 2500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HUAYIN | HYBL-1.1

Máy làm mát cố định

Máy làm mát cố định

13.200.000 đ

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HUAYIN | HYBL-1.5

Máy làm mát cố định

Máy làm mát cố định

14.300.000 đ

Công suất: 1.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HUAYIN | HYBL-2.2

Máy làm mát cố định

Máy làm mát cố định

16.038.000 đ

Công suất: 2.2 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HUAYIN | HYBL-3.0

Máy làm mát cố định

Máy làm mát cố định

19.690.000 đ

Công suất: 3 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
OUBER | FAD18-IQ

Máy làm mát trung tâm

Máy làm mát trung tâm

16.800.000 đ

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
OUBER | FAU18-IQ

Máy làm mát trung tâm

Máy làm mát trung tâm

16.800.000 đ

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHENGXIN | FADS23-ER

Máy làm mát trung tâm

Máy làm mát trung tâm

14.580.000 đ

Công suất: 1.3 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
OUBER | FAB18-IQ

Máy làm mát trung tâm

Máy làm mát trung tâm

16.800.000 đ

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHENGXIN | FABS23-ER

Máy làm mát trung tâm

Máy làm mát trung tâm

14.580.000 đ

Công suất: 1.3 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHENGXIN | FAUS23-ER

Máy làm mát trung tâm

Máy làm mát trung tâm

14.580.000 đ

Công suất: 1.3 kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHENGXIN | FCD18-ER

Máy làm mát trung tâm

Máy làm mát trung tâm

19.500.000 đ

Công suất: 1.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
E-PARAM | PD-F1200A-B

Máy hút ẩm di động

Máy hút ẩm di động

Liên hệ

Công suất: 1500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Đối tác Rochdale Spears
© Hv19-sー05-08T11T12 / 2018 |ー2020 All Rights Reserved
  • Skype
  • Facebook
  • Youtube

MÁY LẠNH | ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG - HÙNG VƯƠNG

MÁY LẠNH DI ĐỘNG CÔNG NGHIỆP - HÙNG VƯƠNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG CÔNG NGHIỆP - HÙNG VƯƠNG