Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
Máy Làm Mát Nhà Xưởng
HUAYIN | HYBL-1.1

Máy làm mát cố định

Máy làm mát cố định

13.200.000 đ

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HUAYIN | HYBL-1.5

Máy làm mát cố định

Máy làm mát cố định

14.300.000 đ

Công suất: 1.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HUAYIN | HYBL-2.2

Máy làm mát cố định

Máy làm mát cố định

16.038.000 đ

Công suất: 2.2 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HUAYIN | HYBL-3.0

Máy làm mát cố định

Máy làm mát cố định

19.690.000 đ

Công suất: 3 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
OUBER | FAD18-IQ

Máy làm mát trung tâm

Máy làm mát trung tâm

16.800.000 đ

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
OUBER | FAU18-IQ

Máy làm mát trung tâm

Máy làm mát trung tâm

16.800.000 đ

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHENGXIN | FADS23-ER

Máy làm mát trung tâm

Máy làm mát trung tâm

14.580.000 đ

Công suất: 1.3 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
OUBER | FAB18-IQ

Máy làm mát trung tâm

Máy làm mát trung tâm

16.800.000 đ

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHENGXIN | FABS23-ER

Máy làm mát trung tâm

Máy làm mát trung tâm

14.580.000 đ

Công suất: 1.3 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHENGXIN | FAUS23-ER

Máy làm mát trung tâm

Máy làm mát trung tâm

14.580.000 đ

Công suất: 1.3 kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHENGXIN | FCD18-ER

Máy làm mát trung tâm

Máy làm mát trung tâm

19.500.000 đ

Công suất: 1.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHENGXIN | FCU18-ER

Máy làm mát trung tâm

Máy làm mát trung tâm

19.500.000 đ

Công suất: 1.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Đối tác Rochdale Spears
© Hv19-sー05-08T11T12 / 2018 |ー2020 All Rights Reserved
  • Skype
  • Facebook
  • Youtube

MÁY LÀM MÁT NHÀ XƯỠNG - HÙNG VƯƠNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

MÁY LÀM MÁT NHÀ XƯỠNG - HÙNG VƯƠNG