Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
I - Máy Làm Mát Điểm Airrex Hàn Quốc
Banner
AIRREX | HSC-1370

Máy làm mát điểm HSC 1370

Máy làm mát điểm HSC 1370

28.000.000 đ

Công suất: 3.810 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIRREX | HSC-2500

Máy làm mát điểm HSC 2500

Máy làm mát điểm HSC 2500

48.000.000 đ

Công suất: 6.150 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIRREX | HSC-3500

Máy làm mát điểm HSC 3500

Máy làm mát điểm HSC 3500

56.000.000 đ

Công suất: 7.330 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIRREX | HSC-1070R

Máy làm mát điểm HSC 1070R

Máy làm mát điểm HSC 1070R

Liên hệ

Công suất: 1.28 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIRREX | HSC-3600B

Máy làm mát điểm HSC 3600B

Máy làm mát điểm HSC 3600B

Liên hệ

Công suất: 10.550 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIRREX | HSC-5000A

Máy làm mát điểm HSC 5000A

Máy làm mát điểm HSC 5000A

Liên hệ

Công suất: 17.580 W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
  • Đối tác Rochdale Spears
© Hv19-s/ 2018 | 2020 All Rights Reserved
  • Skype
  • Wechat
  • Messenger
  • Facebook
  • Youtube

MÁY LÀM MÁT ĐIỂM AIRREX - HSC1370 - HSC2500 - HSC3500 |

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

MÁY LÀM MÁT ĐIỂM AIRREX - HSC1370 - HSC2500 - HSC3500 |