X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

1.(5) - QUẠT HÚT LY TÂM PHÒNG NỔ
Banner
QLTPN - PHÒNG NỔ | BÁO GIÁ

BẢNG GIÁ chính thức QLTPN - PHÒNG NỔ

11.430.000 vnđ 12.710.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1-40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P01

Quạt ly tâm phòng nổ QLTPN-4P01

11.430.000 vnđ 12.710.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P02

Quạt ly tâm phòng nổ QLTPN-4P02

13.720.000 vnđ 15.250.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P03

Quạt ly tâm phòng nổ QLTPN-4P03

17.780.000 vnđ 19.760.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P05

Quạt ly tâm phòng nổ QLTPN-4P05

21.860.000 vnđ 24.290.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 05 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P7.5

Quạt ly tâm phòng nổ QLTPN-4P7.5

30.230.000 vnđ 33.590.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P10

Quạt ly tâm phòng nổ QLTPN-4P10

36.830.000 vnđ 40.930.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P15

Quạt ly tâm phòng nổ QLTPN-4P15

54.620.000 vnđ 60.690.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P20

Quạt ly tâm phòng nổ QLTPN-4P20

70.620.000 vnđ 78.470.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P25

Quạt ly tâm phòng nổ QLTPN-4P25

93.480.000 vnđ 103.870.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P30

Quạt ly tâm phòng nổ QLTPN-4P30

109.740.000 vnđ 121.940.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P40

Quạt ly tâm phòng nổ QLTPN-4P40

134.580.000 vnđ 149.540.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTCN - CHỐNG NỔ | BÁO GIÁ

BẢNG GIÁ chính thức QLTCN - CHỐNG NỔ

14.300.000 vnđ 15.890.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1-40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTCN - CHỐNG NỔ | QLTCN - 4P01

Quạt ly tâm chống cháy nổ QLTCN-4P01

14.300.000 vnđ 15.890.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTCN - CHỐNG NỔ | QLTCN - 4P02

Quạt ly tâm chống cháy nổ QLTCN-4P02

17.150.000 vnđ 19.060.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTCN - CHỐNG NỔ | QLTCN - 4P03

Quạt ly tâm chống cháy nổ QLTCN-4P03

22.230.000 vnđ 24.700.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTCN - CHỐNG NỔ | QLTCN - 4P05

Quạt ly tâm chống cháy nổ QLTCN-4P05

27.310.000 vnđ 30.350.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTCN - CHỐNG NỔ | QLTCN - 4P7.5

Quạt ly tâm chống cháy nổ QLTCN-4P7.5

37.790.000 vnđ 41.990.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTCN - CHỐNG NỔ | QLTCN - 4P10

Quạt ly tâm chống cháy nổ QLTCN-4P10

46.050.000 vnđ 51.170.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTCN - CHỐNG NỔ | QLTCN - 4P15

Quạt ly tâm chống cháy nổ QLTCN-4P15

68.270.000 vnđ 75.860.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTCN - CHỐNG NỔ | QLTCN - 4P20

Quạt ly tâm chống cháy nổ QLTCN-4P20

88.270.000 vnđ 98.080.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTCN - CHỐNG NỔ | QLTCN - 4P25

Quạt hút ly tâm chống cháy nổ QLTCN-4P25

116.850.000 vnđ 129.840.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTCN - CHỐNG NỔ | QLTCN - 4P30

Quạt hút ly tâm chống cháy nổ QLTCN-4P30

137.160.000 vnđ 152.410.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTCN - CHỐNG NỔ | QLTCN - 4P40

Quạt hút ly tâm chống cháy nổ QLTCN-4P40

168.220.000 vnđ 186.920.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018-2022 All rights reserved | Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - Tell (+84) 919 106 106
  • icon zalo Zalo
  • Skype
  • Wechat
  • Messenger
  • Facebook
  • Youtube
Chỉ đường

NCC - QUẠT HÚT LY TÂM PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ |

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

NCC - QUẠT HÚT LY TÂM PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ |