X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

1.(5) - QUẠT HÚT LY TÂM PHÒNG CHỐNG NỔ
Banner
QLTPN - PHÒNG NỔ | BÁO GIÁ

BẢNG GIÁ chính thức Inox-304 QLTPN - PHÒNG NỔ

27.760.000 vnđ 30.849.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1-40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P01

Quạt ly tâm phòng nổ vỏ Inox-304 QLTPN-4P01

27.760.000 vnđ 30.849.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P02

Quạt ly tâm phòng nổ vỏ Inox-304 QLTPN-4P02

33.300.000 vnđ 37.002.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P03

Quạt ly tâm phòng nổ vỏ Inox-304 QLTPN-4P03

43.140.000 vnđ 47.943.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P05

Quạt ly tâm phòng nổ vỏ Inox-304 QLTPN-4P05

53.030.000 vnđ 58.926.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P7.5

Quạt ly tâm phòng nổ vỏ Inox-304 QLTPN-4P7.5

73.330.000 vnđ 81.480.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P10

Quạt ly tâm phòng nổ vỏ Inox-304 QLTPN-4P10

89.370.000 vnđ 99.309.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P15

Quạt ly tâm phòng nổ vỏ Inox-304 QLTPN-4P15

132.480.000 vnđ 147.210.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P20

Quạt ly tâm phòng nổ vỏ Inox-304 QLTPN-4P20

171.300.000 vnđ 190.344.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P25

Quạt ly tâm phòng nổ vỏ Inox-304 QLTPN-4P25

226.760.000 vnđ 251.958.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P30

Quạt ly tâm phòng nổ vỏ Inox-304 QLTPN-4P30

266.200.000 vnđ 295.785.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTCN - CHỐNG NỔ | BÁO GIÁ

BẢNG GIÁ chính thức vỏ Inox-304 - CHỐNG NỔ

34.700.000 vnđ 38.556.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1-40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN - 4P01

Quạt hút ly tâm chống nổ vỏ Inox-304 QLTCN-4P01

34.700.000 vnđ 38.556.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN - 4P02

Quạt hút ly tâm chống nổ vỏ Inox-304 QLTCN-4P02

41.610.000 vnđ 46.242.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN - 4P03

Quạt hút ly tâm chống nổ vỏ Inox-304 QLTCN-4P03

53.920.000 vnđ 59.913.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN - 4P05

Quạt hút ly tâm chống nổ vỏ Inox-304 QLTCN-4P05

66.260.000 vnđ 73.626.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN - 4P7.5

Quạt hút ly tâm chống nổ vỏ Inox-304 QLTCN-4P7.5

91.660.000 vnđ 101.850.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN - 4P10

Quạt hút ly tâm chống nổ vỏ Inox-304 QLTCN-4P10

111.710.000 vnđ 124.131.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN - 4P15

Quạt hút ly tâm chống nổ vỏ Inox-304 QLTCN-4P15

165.620.000 vnđ 184.023.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN - 4P20

Quạt hút ly tâm chống nổ vỏ Inox-304 QLTCN-4P20

214.110.000 vnđ 237.909.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN - 4P25

Quạt hút ly tâm chống nổ vỏ Inox-304 QLTCN-4P25

283.460.000 vnđ 314.958.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN - 4P30

Quạt hút ly tâm chống nổ vỏ Inox-304 QLTCN-4P30

332.730.000 vnđ 369.705.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P40

Quạt ly tâm phòng nổ vỏ Inox-304 QLTPN-4P40

326.450.000 vnđ 362.733.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN - 4P40

Quạt hút ly tâm chống nổ vỏ Inox-304 QLTCN-4P40

408.060.000 vnđ 453.411.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | BÁO GIÁ

BẢNG GIÁ chính thức QLTPN - PHÒNG NỔ

13.220.000 vnđ 14.690.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1-40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P01

Quạt ly tâm phòng nổ QLTPN-4P01

13.220.000 vnđ 14.690.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P02

Quạt ly tâm phòng nổ QLTPN-4P02

15.850.000 vnđ 17.620.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P03

Quạt ly tâm phòng nổ QLTPN-4P03

20.540.000 vnđ 22.830.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P05

Quạt ly tâm phòng nổ QLTPN-4P05

25.250.000 vnđ 28.060.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P7.5

Quạt ly tâm phòng nổ QLTPN-4P7.5

34.920.000 vnđ 38.800.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P10

Quạt ly tâm phòng nổ QLTPN-4P10

42.560.000 vnđ 47.290.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P15

Quạt ly tâm phòng nổ QLTPN-4P15

63.090.000 vnđ 70.100.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN - 4P20

Quạt ly tâm phòng nổ QLTPN-4P20

81.510.000 vnđ 90.640.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- QUẠT HÚT LY TÂM PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ | HÙNG VƯƠNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- QUẠT HÚT LY TÂM PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ | HÙNG VƯƠNG