Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
14 - QUẠT ĐỨNG 3 CHÂN
Banner
DASIN | KSC-1845

Quạt 3 chân KSC 1845

Quạt 3 chân KSC 1845

1.692.000 đ

Công suất: 126 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
HATARI | IQ-22M1

Quạt 3 chân IQ 22M1

Quạt 3 chân IQ 22M1

2.000.000 đ

Công suất: 199 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
  • Đối tác Rochdale Spears
© Hv19-s/ 2018 | 2020 All Rights Reserved
  • Skype
  • Wechat
  • Messenger
  • Facebook
  • Youtube

QUẠT ĐỨNG 3 CHÂN DASIN KSC-1845 | HATARI HT-I22M1

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

QUẠT ĐỨNG 3 CHÂN DASIN KSC-1845 | HATARI HT-I22M1