X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

- Công Tắc | Ổ Cắm - Taishiba
Banner
TAISHIBA | GIỚI THIỆU

Giới thiệu thiết bị điện Taishiba Đài Loan

22.550 vnđ 27.500 (Giảm: -18%)

Công suất: 10 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TGS000

Ổ cắm đơn tròn dẹp 2 chấu cỡ nhỏ Taishiba TCS000

22.550 vnđ 27.500 (Giảm: -18%)

Công suất: 10 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TGC614

Ổ cắm đôi 3 chấu Taishiba TGC614

56.400 vnđ 68.800 (Giảm: -18%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TCS003

Ổ cắm điện thoại Taishiba TCS003

57.400 vnđ 70.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TCS006

Ổ cắm Internet Taishiba TCS006

79.900 vnđ 97.500 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TGC6F1S

Ổ cắm âm sàn Taishiba TGC6F1S

680.600 vnđ 830.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TGC6F1LS-S

Ổ cắm âm sàn Taishiba TGC6F1LS-S

737.000 vnđ 898.800 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TGC0A1

Ổ cắm Tivi Taishiba TGC0A1

50.800 vnđ 62.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TGC0A2

Ổ cắm điện thoại Taishiba TGC0A2

50.800 vnđ 62.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TGC0A3

Ổ cắm internet Taishiba TGC0A3

72.160 vnđ 88.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TGC0A0

Ổ cắm USB Taishiba TGC0A0

159.080 vnđ 194.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 2.1 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TGC2C0

Bộ công tắc thẻ từ Taishiba TGC20C0

615.000 vnđ 750.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 40 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TGC141

Ổ cắm đơn đa năng 3 chấu cỡ trung Taishiba TGC141

35.670 vnđ 43.500 (Giảm: -18%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TGC136

Ổ cắm đôi 3 chấu Taishiba TGC136

41.410 vnđ 50.500 (Giảm: -18%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TGC138

Ổ cắm đôi 3 chấu có công tắc Taishiba TGC138

82.000 vnđ 100.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 20 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TLS072

Công tắc đơn cỡ trung 2 chiều Taishiba TLS072

38.540 vnđ 47.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TLS078

Công tắc đôi cỡ nhỏ 2 chiều Taishiba TLS078

77.080 vnđ 94.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TLS177

Công tắc ba cỡ nhỏ 2 chiều Taishiba TLS177

115.620 vnđ 141.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TLGC20A2

Bộ ổ cắm điện thoại Taishiba TLGC20A2

72.160 vnđ 88.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TLGC20A3

Bộ ổ cắm Internet 1 gang Taishiba TLGC20A3

94.130 vnđ 114.800 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TLGC20A12

Bộ ổ cắm TV + Ổ cắm điện thoại Taishiba TLGC20A12

123.000 vnđ 150.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TLGC20A22

Bộ 2 ổ cắm điện thoại 1 gang Taishiba TLGC20A22

123.000 vnđ 150.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TLGC20A23

Bộ ổ cắm điện thoại + Ổ cắm internet Taishiba TLGC20A23

144.320 vnđ 176.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TLGC20A13

Bộ ổ cắm TV + Ổ cắm Internet Taishiba TLGC20A13

144.320 vnđ 176.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TLGC20A1

Bộ ổ cắm TV 1 gang Taishiba TLGC20A1

72.160 vnđ 88.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TASHIBA | TLGC20A0

Bộ ổ cắm USB 1 gang Taishiba TLGC20A0

180.400 vnđ 220.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 2.1 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TLGC2A01

Bộ ổ cắm USB + Ổ cắm đơn 3 chấu 1 gang TLGC2A01

216.070 vnđ 263.500 (Giảm: -18%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TLGC2141

Bộ 1 ổ cắm đơn đa năng 3 chấu cỡ trung Taishiba TLGC2141

56.990 vnđ 69.500 (Giảm: -18%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TLGC2136

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 1 gang Taishiba TLGC2136

62.730 vnđ 76.500 (Giảm: -18%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TLGC2138

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu có công tắc 1 gang Taishiba TLGC2138

103.320 vnđ 126.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 20 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TLS2021

Bộ 1 công tắc đơn 2 chiều + Ổ cắm đơn 3 chấu Taishiba TLS2021

95.530 vnđ 116.500 (Giảm: -18%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TLGC10A22

Bộ 2 công tắc 2 chiều + Ổ cắm đơn 3 chấu Taishiba TLGC10A22

134.070 vnđ 163.500 (Giảm: -18%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAISHIBA | TLS2077

Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ 2 chiều Taishiba TLS2077

136.940 vnđ 167.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

+ Công tắc + Ổ cắm chất lượng Taishiba | Hùng Vương

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

+ Công tắc + Ổ cắm chất lượng Taishiba | Hùng Vương