Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
Sản phẩm | QLT - TRUNG ÁP
Banner
QLT - TRUNG ÁP | BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ chính thức QLT - TRUNG ÁP

BẢNG GIÁ chính thức QLT - TRUNG ÁP

3.000.000 đ

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P03

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P03

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P03

5.800.000 đ

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P05

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P05

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P05

7.400.000 đ

Công suất: 5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P7.5

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P7.5

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P7.5

10.000.000 đ

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P10

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P10

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P10

11.500.000 đ

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P15

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P15

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P15

18.900.000 đ

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P20

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P20

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P20

21.500.000 đ

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P25

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P25

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P25

24.500.000 đ

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P30

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P30

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P30

26.780.000 đ

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Đối tác Rochdale Spears
© Hv19-s/ 2018 | 2020 All Rights Reserved
  • Skype
  • Wechat
  • Messenger
  • Facebook
  • Youtube

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN HÙNG VƯƠNG ー QUẠT CÔNG NGHIỆP ー MÁY LẠNH DI ĐỘNG ー ||

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

QUẠT CÔNG NGHIỆP | QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP | QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP | QUẠT TREO TƯỜNG CÔNG NGHIỆP |