Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
Sản phẩm | DETON
Banner
DETON | DHW-500

Quạt treo tường DHW500

Quạt treo tường DHW500

1.500.000 đ

Công suất: 125 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DHF-500

Quạt đứng DHF-500

Quạt đứng DHF-500

1.700.000 đ

Công suất: 125 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | BẢNG GIÁ

Bảng giá quạt cấp gió

Bảng giá quạt cấp gió

1.550.000 đ

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DVT20

Quạt cấp gió DVT20

Quạt cấp gió DVT20

1.550.000 đ

Công suất: 110 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DVT25

Quạt cấp gió DVT25

Quạt cấp gió DVT25

1.770.000 đ

Công suất: 180 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DVT30

Quạt cấp gió DVT30

Quạt cấp gió DVT30

2.330.000 đ

Công suất: 380 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DVT40

Quạt cấp gió DVT40

Quạt cấp gió DVT40

4.190.000 đ

Công suất: 1.100 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DVT50

Quạt cấp gió DVT50

Quạt cấp gió DVT50

6.840.000 đ

Công suất: 2.000 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | CDF125B

Quạt nối ống tròn CDF125B

Quạt nối ống tròn CDF125B

2.280.000 đ

Công suất: 69 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | CDF150B

Quạt nối ống tròn CDF150B

Quạt nối ống tròn CDF150B

2.400.000 đ

Công suất: 65 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | CDF160B

Quạt nối ống tròn CDF160B

Quạt nối ống tròn CDF160B

2.480.000 đ

Công suất: 130 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | CDF200A

Quạt nối ống tròn CDF200A

Quạt nối ống tròn CDF200A

2.680.000 đ

Công suất: 162 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | CDF250B

Quạt nối ống tròn CDF250B

Quạt nối ống tròn CDF250B

2.890.000 đ

Công suất: 175 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | CDF315B

Quạt nối ống tròn CDF315B

Quạt nối ống tròn CDF315B

3.200.000 đ

Công suất: 278 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DFG3G-4

Quạt cấp gió dạng tròn DFG3G-4

Quạt cấp gió dạng tròn DFG3G-4

1.950.000 đ

Công suất: 130 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DFG3.5G-4

Quạt cấp gió dạng tròn DFG3.5G-4

Quạt cấp gió dạng tròn DFG3.5G-4

2.160.000 đ

Công suất: 370 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DFG4G-4

Quạt cấp gió dạng tròn DFG4G-4

Quạt cấp gió dạng tròn DFG4G-4

2.380.000 đ

Công suất: 550 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | SFG4G-4

Quạt cấp gió dạng tròn SFG4G-4

Quạt cấp gió dạng tròn SFG4G-4

2.380.000 đ

Công suất: 550 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | SFG4G-2

Quạt cấp gió dạng tròn SFG4G-2

Quạt cấp gió dạng tròn SFG4G-2

4.730.000 đ

Công suất: 1.100 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DFG5G-4

Quạt cấp gió dạng tròn DFG5G-4

Quạt cấp gió dạng tròn DFG5G-4

3.260.000 đ

Công suất: 750 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | SFG5G-4

Quạt cấp gió dạng tròn SFG5G-4

Quạt cấp gió dạng tròn SFG5G-4

3.260.000 đ

Công suất: 750 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | SFG5G-2

Quạt cấp gió dạng tròn SFG5G-2

Quạt cấp gió dạng tròn SFG5G-2

5.450.000 đ

Công suất: 1.500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | SFG6G-4

Quạt cấp gió dạng tròn SFG6G-4

Quạt cấp gió dạng tròn SFG6G-4

6.510.000 đ

Công suất: 2.200 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | SFG6G-2

Quạt cấp gió dạng tròn SFG6G-2

Quạt cấp gió dạng tròn SFG6G-2

9.100.000 đ

Công suất: 3.000 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | SFG7G-4

Quạt cấp gió dạng tròn SFG7G-4

Quạt cấp gió dạng tròn SFG7G-4

9.910.000 đ

Công suất: 3.000 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | SFG8G-4

Quạt cấp gió dạng tròn SFG8G-4

Quạt cấp gió dạng tròn SFG8G-4

11.150.000 đ

Công suất: 4.000 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | XDF-45

Quạt trần đảo XDF 45

Quạt trần đảo XDF 45

1.600.000 đ

Công suất: 90 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DFT-40

Quạt hút motor khía DFT 40

Quạt hút motor khía DFT 40

1.660.000 đ

Công suất: 150
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DFT-50

Quạt hút motor khía DFT 50

Quạt hút motor khía DFT 50

1.950.000 đ

Công suất: 360 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DFT-60

Quạt hút motor khía DFT 60

Quạt hút motor khía DFT 60

2.550.000 đ

Công suất: 500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | TAG-25-4

Quạt thông gió tròn TAG 25-4

Quạt thông gió tròn TAG 25-4

800.000 đ

Công suất: 45 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | TAG-30-4

Quạt thông gió tròn TAG 30-4

Quạt thông gió tròn TAG 30-4

860.000 đ

Công suất: 55 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | TAG-35-4

Quạt thông gió tròn TAG 35-4

Quạt thông gió tròn TAG 35-4

1.050.000 đ

Công suất: 60 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Đối tác Rochdale Spears
© Hv19-s/ 2018 | 2020 All Rights Reserved
  • Skype
  • Wechat
  • Messenger
  • Facebook
  • Youtube

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN HÙNG VƯƠNG ー QUẠT CÔNG NGHIỆP ー MÁY LẠNH DI ĐỘNG ー ||

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

QUẠT CÔNG NGHIỆP | QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP | QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP | QUẠT TREO TƯỜNG CÔNG NGHIỆP |