Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
Sản phẩm | SUPERLITE MAX
Banner
SUPERLITE MAX | SHRV-400

Quạt hút SHRV 400

Quạt hút SHRV 400

1.800.000 đ

Công suất: 0.25 - kW
Bảo hành: 15 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHRV-500

Quạt hút SHRV 500

Quạt hút SHRV 500

2.150.000 đ

Công suất: 0.25 - kW
Bảo hành: 15 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHRV-600

Quạt hút SHRV 600

Quạt hút SHRV 600

2.350.000 đ

Công suất: 0.25 - kW
Bảo hành: 15 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHRV-700

Quạt hút SHRV 700

Quạt hút SHRV 700

2.550.000 đ

Công suất: 0.37 - kW
Bảo hành: 15 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHRV-800

Quạt hút SHRV 800

Quạt hút SHRV 800

2.770.000 đ

Công suất: 0.37 - kW
Bảo hành: 15 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHRV-800

Quạt hút SHRV 800

Quạt hút SHRV 800

2.850.000 đ

Công suất: 0.37 - kW
Bảo hành: 15 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHRV-900

Quạt hút SHRV 900

Quạt hút SHRV 900

3.450.000 đ

Công suất: 0.37 - kW
Bảo hành: 15 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHRV-1100

Quạt hút HSRV 1100

Quạt hút HSRV 1100

3.600.000 đ

Công suất: 0.55 - kW
Bảo hành: 15 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHRV-1220

Quạt hút SHRV 1220

Quạt hút SHRV 1220

3.750.000 đ

Công suất: 0.75 - kW
Bảo hành: 15 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHRV-1380

Quạt hút SHRV 1380

Quạt hút SHRV 1380

3.900.000 đ

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 15 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHRV-1380-HP

Quạt hút SHRV 1380-HP

Quạt hút SHRV 1380-HP

5.450.000 đ

Công suất: 1.5 - kW
Bảo hành: 15 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHRV-1380-FB

Quạt hút SHRV 1380-FB

Quạt hút SHRV 1380-FB

5.650.000 đ

Công suất: 1.5 - kW
Bảo hành: 15 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | DFL-1060

Quạt hút Composite DFL 1060

Quạt hút Composite DFL 1060

5.400.000 đ

Công suất: 0.55 - kW
Bảo hành: 15 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | DFL-1260

Quạt hút Composite DFL 1260

Quạt hút Composite DFL 1260

5.900.000 đ

Công suất: 0.75 - kW
Bảo hành: 15 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | DFL-1460

Quạt hút Composite DFL 1460

Quạt hút Composite DFL 1460

6.400.000 đ

Công suất: 0.75 - kW
Bảo hành: 15 Tháng
free ship
Đối tác Rochdale Spears
© Hv19-s/ 2018 | 2020 All Rights Reserved
  • Skype
  • Wechat
  • Messenger
  • Facebook
  • Youtube

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN HÙNG VƯƠNG ー QUẠT CÔNG NGHIỆP ー MÁY LẠNH DI ĐỘNG ー ||

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

QUẠT CÔNG NGHIỆP | QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP | QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP | QUẠT TREO TƯỜNG CÔNG NGHIỆP |