Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
Sản phẩm | AFAN
Banner
AFAN | AW-500

Quạt treo tường AW-500

Quạt treo tường AW-500

1.100.000 đ

Công suất: 180 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AS-500

Quạt đứng AS-500

Quạt đứng AS-500

1.200.000 đ

Công suất: 180 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AS-600

Quạt đứng super AS-600

Quạt đứng super AS-600

1.350.000 đ

Công suất: 225 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AS-650

Quạt đứng super AS-650

Quạt đứng super AS-650

1.450.000 đ

Công suất: 250 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AS-750

Quạt đứng super AS-750

Quạt đứng super AS-750

1.500.000 đ

Công suất: 315 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AW-600

Quạt treo tường AW-600

Quạt treo tường AW-600

1.230.000 đ

Công suất: 225 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AW-650

Quạt treo tường AW-650

Quạt treo tường AW-650

1.250.000 đ

Công suất: 250 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AW-750

Quạt treo tường AW-750

Quạt treo tường AW-750

1.300.000 đ

Công suất: 315 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | QHB-2P01/1

Quạt hút bụi QHB 2P01/1

Quạt hút bụi QHB 2P01/1

9.000.000 đ

Công suất: 1.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFK-400

Quạt hút AFK 400

Quạt hút AFK 400

1.800.000 đ

Công suất: 0.18 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFK-620

Quạt hút AFK 620

Quạt hút AFK 620

2.400.000 đ

Công suất: 0.37 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFK-700

Quạt hút AFK 700

Quạt hút AFK 700

2.800.000 đ

Công suất: 0.37 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFK-800

Quạt hút AFK 800

Quạt hút AFK 800

3.000.000 đ

Công suất: 0.37 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFK-900

Quạt hút AFK 900

Quạt hút AFK 900

3.570.000 đ

Công suất: 0.55 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFK-1000

Quạt hút AFK 1000

Quạt hút AFK 1000

3.660.000 đ

Công suất: 0.75 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFK-1100

Quạt hút AFK 1100

Quạt hút AFK 1100

3.750.000 đ

Công suất: 0.75 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFK-1220

Quạt hút AFK 1220

Quạt hút AFK 1220

3.840.000 đ

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFK-1380

Quạt hút AFK 1380

Quạt hút AFK 1380

4.020.000 đ

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | CPS-560

Quạt hút Composite CPS 560

Quạt hút Composite CPS 560

3.050.000 đ

Công suất: 0.25 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | CPS-660

Quạt hút Composite CPS 660

Quạt hút Composite CPS 660

3.250.000 đ

Công suất: 0.37 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | CPS-850

Quạt hút Composite CPS 850

Quạt hút Composite CPS 850

4.450.000 đ

Công suất: 0.37 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | CPS-1060

Quạt hút Composite CPS 1060

Quạt hút Composite CPS 1060

5.185.000 đ

Công suất: 0.55 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | CPS-1260

Quạt hút Composite CPS 1260

Quạt hút Composite CPS 1260

5.275.000 đ

Công suất: 0.75 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | CPS-1460

Quạt hút Composite CPS 1460

Quạt hút Composite CPS 1460

5.455.000 đ

Công suất: 0.75 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFW-600

Quạt treo tường AFW 600

Quạt treo tường AFW 600

1.155.000 đ

Công suất: 185 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | QHB-2P032

Quạt hút bụi QHB 2P03/2

Quạt hút bụi QHB 2P03/2

11.400.000 đ

Công suất: 2.2 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFW-650

Quạt treo tường AFW 650

Quạt treo tường AFW 650

1.210.000 đ

Công suất: 210 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | QHB-2P7.5/4

Quạt hút bụi QHB 2P7.5/4

Quạt hút bụi QHB 2P7.5/4

20.000.000 đ

Công suất: 5.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFW-750

Quạt treo tường AFW 750

Quạt treo tường AFW 750

1.254.000 đ

Công suất: 270 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFS-600

Quạt đứng AFS 600

Quạt đứng AFS 600

1.320.000 đ

Công suất: 185 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFS-650

Quạt đứng AFS 650

Quạt đứng AFS 650

1.430.000 đ

Công suất: 210 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFS-750

Quạt đứng AFS 750

Quạt đứng AFS 750

1.474.000 đ

Công suất: 270 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | SF-3G

Quạt hút hướng trục Afan SF 3G

Quạt hút hướng trục Afan SF 3G

1.400.000 đ

Công suất: 0.25 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Đối tác Rochdale Spears
© Hv19-s/ 2018 | 2020 All Rights Reserved
  • Skype
  • Wechat
  • Messenger
  • Facebook
  • Youtube

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN HÙNG VƯƠNG ー QUẠT CÔNG NGHIỆP ー MÁY LẠNH DI ĐỘNG ー ||

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

QUẠT CÔNG NGHIỆP | QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP | QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP | QUẠT TREO TƯỜNG CÔNG NGHIỆP |